Framfab delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 Framfab AB (publ) · Under första halvåret inledde Framfab samarbete med 30 nya kunder samtidigt som fortsatt förtroende visats från samtliga av bolagets större kunder. Senarelagda uppdrag har bidragit till att nettoomsättningen sjönk jämfört med föregående kvartal. Nettoomsättningen för perioden januari-juni var 132,3 MSEK (195,7) och 59,7 MSEK (87,8) för perioden april-juni. · Resultat efter skatt för perioden januari-juni var -72,7 MSEK (- 29,4) och -69,3 MSEK (-23,0) för perioden april-juni varav -37,2 MSEK härrör från försäljningen av aktierna i B2 Bredband AB och -11 MSEK från reserveringar för beslutade åtgärder. Resultat per aktie för perioden januari-juni var -0,15 SEK (-0,06) och -0,14 SEK (-0,05) för perioden april-juni. · Kassaflödet för perioden april-juni var -1,9 MSEK (-7,4), en väsentlig förbättring jämfört med det första kvartalet. Likvid på 12,8 MSEK för försäljningen av aktieinnehavet i B2 Bredband AB som tidigare aviserats, kommer att erhållas under det tredje kvartalet. · Framfab visade ännu en gång sin ledande ställning inom digital varumärkeskommunikation genom att vinna en Grand Prix vid reklamfestivalen Cannes Lions. Det är fjärde året i rad som Framfab vinner i Cannes. · Omstruktureringen av verksamheten i Malmö och Stockholm har genomförts under andra kvartalet. Beslut har tagits att initiera ytterligare åtgärder i koncernen. Totalt beräknas åtgärderna minska kostnaderna med över 40 MSEK på årsbasis. · Lönsamheten har påverkats negativt av senarelagda uppdrag och omstruktureringar, vilka tillsammans med det säsongsmässigt svagare tredje kvartalet försvagar den finansiella beredskapen. Framfabs kunder, i huvudsak stora multinationella koncerner, önskar leverantörer med stark finansiell ställning. Styrelsen har därför beslutat föreslå en extra bolagsstämma att förstärka likviditeten genom en riktad, begränsad nyemission. Bolaget vill genom emissionen även skapa möjlighet att finna större aktieägare och skapa en god finansiell ställning inför en väntad marknadskonsolidering. · Marknadssituationen under andra kvartalet har varit fortsatt svag och styrelsen räknar inte med någon snabb marknadsförbättring i nuvarande konjunkturläge. Det är i dagsläget svårbedömt hur andra halvårets intäkter kommer att påverkas av rådande svaga konjunkturläge, men med minskad kostnadsmassa är företagets målsättning att nå lönsamhet under det fjärde kvartalet. En dialog förs med andra aktörer avseende möjliga strategiska kombinationer för att uppnå ytterligare kostnads- och marknadsfördelar. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från följande länkar. www.waymaker.se eller www.framfab.se Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00030/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar