Framfab delårsrapport januari-mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Framfab AB (publ) - Nettoomsättningen för perioden januari-mars var 72,6 MSEK (107,9). Kostnaderna minskade med 38,4 MSEK jämfört med första kvartalet 2002 och med 4,0 MSEK jämfört med föregående kvartal. Resultat efter finansnetto uppgick till -3,4 MSEK (-6,4). Vinst per aktie var -0,01 SEK (-0,01). - Branschen och Framfab påverkas fortfarande av kundernas avvaktan att investera i Internetkonsulttjänster. I nuvarande marknadsläge skjuter kunder upp beslut avseende investeringar i webbrelaterade projekt, vilket har en uppenbar påverkan på Framfabs försäljningsvolym. Framfab bibehåller en stark relation till marknaden och sina kunder. - Förutsatt att marknaden inte viker ytterligare förväntas kassaflödet att förbättras väsentligt och närma sig noll för det andra kvartalet. Periodens kassaflöde var -25,9 MSEK, varav -3,5 MSEK härrör från omstruktureringskostnader. Kundfordringar motsvarande 11,6 MSEK, förfallna under det första kvartalet, erhölls under första veckan i april. - Framfab har ingått en preliminär uppgörelse att sälja hela innehavet i B2 Bredband AB för 14,5 MSEK, vilket då kommer att generera en realistationsförlust som påverkar andra kvartalets finansiella kostnader med -35,5 MSEK. Avtalet beräknas vara klart inom de närmaste veckorna. - Framfab har under kvartalet vunnit instegsaffärer i flera stora internationella företag, till exempel Europas största försäkringsbolag, en tysk biltillverkare, en svensk verkstadskoncern, en stor holländsk aktör inom facility management och ett av USAs största försäkringsbolag. Trots marknadsläget behåller Framfab sina största kunder och vinner nya, samt försvarar positionen som det näst största renodlade Internetkonsultbolaget i Europa. - Åtgärder är initierade i Malmö och Stockholm där förlusterna under första kvartalet i stort sett motsvarade koncernens totala förlust. Malmökontoret omdanas under andra kvartalet under ledning av Framfab Danmarks VD. Stockholmskontoret minskas. - Styrelsen förväntar sig en branschkonsolidering och utvärderar kontinuerligt strategiska alternativ. Styrelsen räknar inte med någon snabb marknadsförbättring i nuvarande konjunkturläge. Som ett led i detta ser bolaget över den finansiella beredskapen på medellång sikt. Förutsatt att marknaden inte viker ytterligare förväntas bolagets kassaflöde att förbättras väsentligt och närma sig noll för kvartal två. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från följande länkar. www.waymaker.se eller www.framfab.se Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT01040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar