Framfab förvärvar ytterligare 10 procent i Framfab S.p.A.

Framfab förvärvar ytterligare 10 procent i Framfab S.p.A. Framfab förvärvar ytterligare 10 procent i det italienska bolaget Framfab S.p.A. och får därigenom 11procent av aktierna i bolaget. Framfab har dessutom en option att stegvis förvärva hela bolaget under de närmaste 1,5 åren. Framfab kan - om man så önskar - i april få totalt 51procent av Framfab S.p.A. Dagens transaktion tillsammans med förvärvet i april sker i så fall till en total köpeskilling om cirka 4,7 miljoner Framfab-aktier. Köpeskillingen för resterande 49 procent beror på Framfab S.p.A.s omsättning och lönsamhet de kommande 1,5 åren. Framfab S.p.A. har idag, sex månader efter starten, 102 anställda. Den italienska marknaden fortsätter att vara stark och bolaget förväntas ha ett positivt kassaflöde i mars. I och med det aktuella förvärvet slås Framfabs helägda representationskontor i Rom ihop med Framfab S.p.A., så att Framfab därigenom blir representerat i Milano, Turin och Rom. Bland Framfab S.p.A.s kunder märks Italiens dominerande energibolag Enel, Alitalia (Sigma), Thyssen (AST) och mobiloperatören Blu. För att underlätta genomförandet av förvärvet har två av Framfabs registrerade insiders lånat ut aktier i Framfab. Aktierna har lämnats som säkerhet till säljarna av Framfab S.p.A. under den tid som behövs för Framfab att emittera nya aktier. Ken Ceder har lånat ut 2 900 000 aktier och Peter Svanfeldt har lånat ut 406 446 aktier. Detta innebär att ingen av dessa insiders sålt några aktier, utan aktierna kommer att lämnas tillbaka till ägarna senast den 22 februari. Aktielånet kommer under dagen att registreras på Finansinspektionens insiderlista. För ytterligare information: Leif Andersson, vice president Corporate Communications FRAMFAB +46 709 41 22 32, leif.andersson@framfab.se Framfab är en global internetkonsult vars affärsidé är att skapa nya affärer för nätverksekonomin genom strategisk rådgivning och digitala tjänster. Framfab skiljer sig från andra stora internetkonsulter genom att skapa värden för våra kunder med separata affärsområden som kompletterar kärnverksamheten Dessa affärsområdet är Boosters, Software och forsknings- och utvecklingscentrat Framfab Labs. Framfab har kontor i Bulgarien, Danmark, Frankrike, Italien, Storbritannien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland, USA och Österrike. Många välkända globala företag arbetar med Framfab: 3M, AstraZeneca, AXA, Bosch, Carlsberg, Electrolux, France Telecom, IKEA, Internationella Röda Korset, Gore-Tex, Groupe Pernod Ricard, Kelloggs, Packard-Bell, Nike Europe, SAAB, SAS, Viag Interkom, Volvo Car Corporation och AB Volvo. Framfab är noterat på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista (ticker FTID). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00520/bit0001.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar