Framfab har genomfört en riktad nyemission

Framfab har genomfört en riktad nyemission Styrelsen i Framfab har med stöd av bemyndiganden från extra bolagsstämma den 8 augusti 2003 och ordinarie bolagsstämma den 4 april 2003 emitterat 55 000 000 aktier. Styrelsen för Framfab beslutade den 17 december med stöd av bemyndiganden från extra bolagsstämma den 8 augusti 2003 och ordinarie bolagsstämma den 4 april 2003 att genomföra en riktad nyemission av totalt 55 000 000 aktier. Bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma den 4 april 2003 avser finansiering av förvärv och omfattar 35 000 000 aktier. Bemyndigandet har ytnyttjats för att finansiera den kontanta delen av betalning för SBI UK, som förvärvades under november månad. Därutöver har 20 000 000 aktier emmitterats med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 8 augusti 2003. Bemyndigandet gavs i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och omfattar 130 000 000 aktier varav 110 000 000 aktier emitterades under september. Emissionen har riktats till ett begränsat antal investerare. Aktierna har placerats till en kurs av 0,35 kronor per aktie och tillför bolaget 19,25 miljoner kronor i nytt kapital före emissionskostnader. Antal aktier i Framfab utgår efter den nu genomförda emissionen till 766 746 418. För ytterligare information, kontakta: Christian Luiga, ekonomi- och finansdirektör, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, christian.luiga@framfab.se Tobias Bülow, informationschef, Framfab AB +46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, American Express, AXA, Carlsberg Breweries, Cheltenham and Gloucester Building Society, the Coca-Cola Company, Danske Bank, DuPont, Ericsson, Hydro Texaco, Kellogg's, Kraft Food International, Lloyds TSB, Nike, Nobel Biocare, Observer, Philip Morris International, Philips, Postbank, SAAB, Sara Lee Douwe Egberts, Vodafone, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar