Framfab kommenterar tredje kvartalet

Report this content

Framfab kommenterar tredje kvartalet I Framfabs senaste kvartalsrapport angavs att efterfrågan förväntades vara fortsatt stark under resten av året. I samband med upprättande av kvartalsrapport för tredje kvartalet konstateras att den internationella verksamheten har uppvisat god tillväxt, men att konsultverksamheten i Sverige har vikande försäljning och försämrat resultat. Såväl omsättning som resultat förväntas underskrida marknadens förväntningar för tredje kvartalet. Mot bakgrund av detta är bedömningen att bolaget inte når lönsamhet före goodwillavskrivningar för helåret. Vid presskonferens den 24 augusti meddelade bolaget att den svenska konsult-rörelsens försäljning och lönsamhet skulle pressas under tredje kvartalet på grund av semestrar, integration av förvärvade bolag och hög rekryteringstakt. Dessa interna faktorer har mycket riktigt haft en negativ effekt. Därtill har marknadssituationen förändrats. Framfabs sedan länge fastställda strategi är att arbeta med globala kunder och deras mest krävande projekt. De globala projekten växer kraftigt i volym, komplexitet och antal involverade länder. Projekten berör allt större del av kundernas värdekedja och därför fler delar av kundföretagen. Detta samt den allmänna oron över marknadsläget har inneburit att säljcyklerna blivit längre. Samtidigt har konkurrensen om nationella projekt i Sverige intensifierats kraftigt. -Vi är inte nöjda med utvecklingen under tredje kvartalet, säger Jonas Birgersson VD. Vi konstaterar dock att den internationella verksamheten utvecklas väl. Vi kommer att fortsätta vår strategi att fokusera på globala projekt hos globala kunder. Vad gäller den svenska verksamheten kommer vi att vidta ett antal åtgärder för att förbättra försäljning och lönsamhet. Dessa kommer att presenteras i samband med kvartalsrapporten den 31 oktober. För mer information kontakta: Niclas Lilja, Investor Relations Manager +46 709 41 21 79 niclas.lilja@framfab.se Ola Kallemur, Press Relations Manager +46 709 41 21 11 ola.kallemur@framfab.se Framfabs affärsidé är att med strategisk rådgivning och digitala tjänster skapa nya affärer för nätverksekonomin. Framfab består av drygt 2 570 medarbetare, fördelade på 59 kontor i Danmark, Bulgarien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Exempel på Framfabs kunder är 3M, AstraZeneca, AXA, Bosch, Den Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Expressen, France Telecom, IKEA, Internationella Röda Korset, le Groupe Pernod Ricard, Nike Europe, SAAB- gruppen, Vattenfall, Volvo Car Corporation och Volvo Group. Framfab är noterat på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista (ticker FTID). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar