Framfab utnyttjar bemyndigande från bolagsstämman

Framfab utnyttjar bemyndigande från bolagsstämman Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har Framfab AB (publ) genomfört en kvittningsemission av 27 563 980 aktier samt en nyemission av 1 700 000 aktier som tillsammans ökar bolagets aktiekapital med 2 926 398 kronor. Syftet med emissionerna är att finansiera tilläggsköpeskilling relaterad till förvärv av NetlinQ Groep N.V. Teckningslikviden på totalt 9 112 098 kronor motsvarar en genomsnittlig teckningskurs på 0,311 kronor per aktie. För ytterligare information kontakta: Christian Luiga, CFO, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, christian.luiga@framfab.se Tobias Bülow, Group Communications Manager, Framfab AB +46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, SAAB, Volvo Car Corporation, och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar