Framfab vinner nya kunder i avvaktande marknad

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 juni, 2002 Framfab AB (publ) Framfab vinner nya kunder i avvaktande marknad · Rörelseresultatet för perioden april-juni var -23,7 MSEK (-157,3). Rörelseresultatet för det första halvåret var -32,4 MSEK (-1702,8), varav -8,8 MSEK avser kostnader för omstruktureringsåtgärder. Nettoomsättningen för perioden april-juni var 87,8 MSEK (154,5) för perioden januari-juni 195,7 MSEK (418,5). · Likvida medel uppgick i slutet av det andra kvartalet till 89,0 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksam-heten var för det andra kvartalet -5,6 MSEK (-114,2) jämfört med -15,3 MSEK för det första kvartalet. · Som en följd av den avvaktande marknaden har åtgärder vidtagits för att minska kostnadsstrukturen och antalet medarbetare i koncernen har reducerats med 45 personer. Den lägre kostnadsstrukturen väntas ge viss effekt i det tredje kvartalet och får full effekt i fjärde kvartalet 2002. Antalet medarbetare var vid periodens utgång 563. · Framfab har under året ingått ett antal nya långsiktiga kundkontrakt med organisationer som till exempel Avanturo, BNN, Central, Ellipsus, Finanz- und Versorgungsdienst GmbH (FDV), Haftplichtverband der Deutschen Industrie V.a.G. (HDI), Renault Sverige, och Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling. Samtidigt har nya ramavtal slutits med Volvokoncernen och AstraZeneca. · Framfab belönades under andra kvartalet med en Grand Prix för webbplatsen nikefootball.com och ett Guldlejon för Nike Freestyle vid Cyber Lions Awards i Cannes. Juryn i Cannes motiverade sitt val av nikefootball.com med "det bästa som skett online under det senaste året". · Nya initiativ som lanseras inkluderar Web Services och produktifiering av beprövade installationer och projekt, för lansering under det andra halvåret. Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från följande länkar. www.waymaker.se eller www.framfab.se Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, Quelle Versicherungen, SAAB, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Frankrike, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FTID). För mer information besök www.framfab.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00070/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar