Framfabs franska dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion

Report this content

Framfabs franska dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion Som tidigare meddelats har marknadsläget i Frankrike fortsatt vara mycket svagt under hela 2002, vilket kraftigt belastat rörelseresultatet i Framfab Frankrike. Bolaget har sedan maj vidtagit åtgärder för att minska kostnadsstrukturen och samtidigt intensivt arbetat med att omstrukturera bolaget. Omstruktureringsåtgärderna har ej givit tillräckligt resultat. Framfab Frankrike har därför per den 29 november ansökt om rekonstruktion av bolaget. Beslutet är ett nödvändigt steg mot målet om en lönsam verksamhet med positivt kassaflöde. Rekonstruktionslösningen medför att Framfabs franska kunder och anställda påverkas i minsta möjliga mån, säger Anders Ekman, CEO, Framfab AB. Personal, företagsledning och styrelse i det franska bolaget kvarstår och driver det franska bolaget under rekonstruktionsperioden tillsammans med en av franska myndigheter utsedd rekonstruktör. För ytterligare information kontakta: Anders Ekman, CEO, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, anders.ekman@framfab.se Christian Luiga, CFO, Framfab AB +46 8 41 00 10 00, christian.luiga@framfab.se Tobias Bülow, Group Communications Manager, Framfab AB +46 709 41 22 58, tobias.bulow@framfab.se Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AXA, Coca-Cola, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk Sealand, NEC Packard-Bell, Nike, Observer, Postbank, Quelle Versicherungen, SAAB, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Frankrike, Holland, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00830/wkr0002.pdf

Dokument & länkar