Framtidsfabriken AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000

Framtidsfabriken AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000 Fortsatt stark och lönsam tillväxt under första kvartalet 2000 * Omsättningen ökade under första kvartalet 2000 till 428,9 (32,1) MSEK. * Under kvartalet konverterades tilläggsköpeskillingen i Bredbandsbolaget till aktier, vilket medförde en intäkt om 104 MSEK för Framfab. * Rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick under första kvartalet 2000 till 126,0 (6,0) MSEK. Motsvarande marginal uppgick till 29,4 (18,8) procent. * Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick under första kvartalet 2000 till 110,6 (5,8) MSEK, vilket innebär en vinstmarginal på 25,8 (18,2) procent. * Antalet medarbetare uppgick den 2 maj till cirka 2 050. * Under år 2000 har förvärv genomförts av Guide Konsult AB, Mindfact i Tyskland, make IT i Norge, eBizApps i USA, Tecma i Göteborg, Netlinq i Nederländerna och Halby, Kaag & Partners i Danmark. * Framfab Innovation har byggt upp en organisation med kapacitet att identifiera och utveckla internetrelaterade affärsprojekt. Hälsoportalen www.docco.com lanserades. * Integrationen av före detta Guide har passerat flera viktiga milstolpar; en gemensam organisation har bildats, arbete har utförts integrerat i flera kundprojekt, och verksamheten i före detta Guide har renodlats genom försäljning av verksamheten i Norge samt försvarsrelaterade delar i Communicator AB. * Framfab tror på fortsatt omsättningsökning med lönsamhet före goodwillavskrivningar för år 2000. Framfabs affärsidé är att med strategisk rådgivning och digitala tjänster skapa nya affärer för nätverksekonomin. Framfab består idag av 2 050 medarbetare, fördelade på 53 kontor i Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Storbritanien, Sverige, Tyskland och USA. Exempel på Framfabs kunder är 3M, AstraZeneca, AXA, Bosch, Den Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Expressen, France Telecom, IKEA, Internationella Röda Korset, le Groupe Pernod Ricard, Nike Europe, SAAB-gruppen, Tele Danmark, Vattenfall, Volvo Car Corporation och Volvo Group. Framfab är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista (ticker FTID). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00510/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00510/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar