Trygg Hansa köper hälsobolaget Docco av Framfab

Trygg Hansa köper hälsobolaget Docco av Framfab Trygg Hansa i Royal Sun Alliance Group, en av världens största försäkringskoncerner, förvärvar hälsobolaget Docco, ägt av Framfab Innovation till 49,9 procent. - Köpet är en del av Trygg Hansas strategiska hälsosatsning och ger stora möjligheter när vi nu gifter samman nya och gamla ekonomin, säger Håkan Danielsson VD Trygg Hansa. Satsningen planeras att exporteras till andra länder och kommer ge prov på tjänster över Internet som kunderna är villiga att betala för, till skillnad från många andra sajter på Internet. - Vi bedömde Docco som bäst positionerade inom hälsotjänster på Internet. Docco kommer att få förutsättningar att bli en marknadsledande aktör i Europa som täcker in både företagskunder och privatkunder, säger Håkan Danielsson. - Det finns stora synergieffekter mellan bolagen och affären är idealisk för alla inblandade parter. Vi har nu en mycket stark position inför vår kommande europeiska lansering, säger Anders Lindgren, VD på Docco. Docco har byggt upp en position som ett av Sveriges ledande bolag inom e- hälsa. Docco kommer under våren 2001 att lansera ett komplett paket av interaktiva företagstjänster på Internet, som adresserar arbetslivets ökande problem inom områden som stress, arbetsmiljö och kost/motion. Doccos tjänsteutbud ger alla företag helt nya verktyg för att kunna arbeta med förebyggande hälsovård för personalen. Parterna har kommit överens om att inte uppge köpeskillingen. För mer information kontakta: Håkan Danielsson,VD Trygg +46 706 69 08 00 hakan.danielsson@trygghansa.se Hansa Per Lundquist , vVD Docco +46 709 93 58 02 per.lundquist@docco.se Niclas Lilja, IR-Manager +46 709 41 21 79 niclas.lilja@framfab.se Framfab Framfab är en global internetkonsult vars affärsidé är att med strategisk rådgivning och digitala tjänster skapa nya affärer för nätverksekonomin. Internetkonsultrörelsen stöds av Framfab Boosters, Framfab Software och Framfab Labs. Framfab har idag kontor i Bulgarien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Österrike. Exempel på Framfabs kunder är 3M, AstraZeneca, AXA, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Expressen, Le Groupe Pernod Ricard, IKEA, JP Morgan, Nike Europe, Packard Bell, SAAB, Vattenfall, Volvo Car Corporation och Volvo Group. Framfab är noterat på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista (ticker FTID). Docco Docco är en hälsosatsning på Internet, som utvecklar digitala tjänster för företagens och personalens välmående. Doccos tjänsteutbud ger alla företag helt nya verktyg att arbeta med förebyggande hälsovård mot personalen. Genom Docco erbjuds företagen ett komplett paket av digitala tjänster för att förebygga ohälsa. Se www.docco.se Stockholm Sverige Framtidsfabriken AB(publ) Kungsgatan 27, Box 5494 SE-114 84 Stockholm Sverige Telefon: +46 8 545 258 00 Fax: +46 8 20 28 08 Registered Office: Stockholm Corporate Identity No.: 556528 6886 www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar