Aktieägarna i Landsteinar International säger ja till fusionen med isländska konsultföretaget GoPro Group

Aktieägarna i Landsteinar International säger ja till fusionen med isländska konsultföretaget GoPro Group Samgåendet mellan Landsteinar International och det isländska bolaget GoPro Group är nu formellt beslutat. Samtliga aktieägare har accepterat erbjudandet att teckna aktier i det nya bolaget. GoPro Group är Islands största konsultföretag inom e-business och e- document management system. Landsteinars verksamhet är inriktad på försäljning och utveckling av färdiga branschlösningar och produkter inom affärssystem, internet och intranät med tyngdpunkt på affärssystemet Navision Financials samt system för kunskapshantering. Tillsammans får GoPro och Landsteinar drygt 500 konsulter verksamma på Island och i Sverige, Danmark Storbritannien samt Tyskland. Största ägare i det fusionerade bolaget blir Icelandic Software Fund. Ledstiernan kommer efter utspädning och inlösen av optioner att inneha cirka 6 procent av det nya bolaget och är därmed tredje största ägare. Leif Almstedt från Ledstiernan blir styrelseledamot och Per Bendix-Olsen från GoPro kommer att tillträda som VD. För mer information var vänlig kontakta: Leif Almstedt, Senior Partner, tel: 08- 545 035 08, 070-512 26 50 Johan Wachtmeister, VD, tel: 08- 545 035 10, 0708-78 41 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar