Infomakers har tecknat ett avtal med ICA Handlarnas AB värt initialt 13 miljoner kronor

Infomakers har tecknat ett avtal med ICA Handlarnas AB värt initialt 13 miljoner kronor Ledstiernans portföljbolag Infomakers har tecknat ett avtal med ICA Handlarnas AB värt initialt cirka 13 miljoner kronor under 3 år. Den kompletta lösningen, med en kärna av Infomakers unika mjukvara, skall ytterligare förbättra kommunikationen mellan ICA och deras kunder. Denna order stärker ytterligare Infomakers position som det ledande bolaget i sin nisch. Infomakers affärsidé är att driva interaktiva mediakanaler i form av kundriktad TV, radio och Internet, åt sina kunder, i kundernas egna lokaler och på publik plats. Infomakers hjälper butikskedjor, banker och andra kedjeföretag att bättre segmentera sina kunder, för att ge bättre service och mer riktade, personanpassade erbjudanden. Dessa tjänster som ökar kund tillfredställelsen och kundlojaliteten utvecklas och körs på Infomakers unika teknik och tjänsteplattform. Infomakers har tidigare levererat liknande lösningar till SEB, SJ, Posten, ICA och Nordbanken. Företaget har bland sina kunder även NextVision och Salus Ansvar. Ledstiernan har investerat 9,7 miljoner kronor i Infomakers och äger 35,8% av bolaget med en möjlighet att utöka ägandet till 49,9%. För ytterligare information kontakta: Ashook Kapoor, VD, Infomakers. Tel. 08-506 001 30 Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, Tel. 08-545 035 00 Ledstiernan AB är Sveriges ledande riskkapitalbolag inom mobil kommunikation. Ledstiernan är en aktiv ägare som tillför kapital och kompetens till unga företag med hög tillväxtpotential. Mer än hälften av portföljens kapital är investerat inom mobila kommunikationslösningar och trådlös teknik. Noterad på Stockholmbörsens O-lista. www.ledstiernan.se www.infomakers.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00300/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00300/bit0001.pdf

Dokument & länkar