• news.cision.com/
  • LEDSTIERNAN/
  • Landsteinar International fusioneras med isländska konsultföretaget GoPro Group - Nya bolaget får cirka 550 konsulter

Landsteinar International fusioneras med isländska konsultföretaget GoPro Group - Nya bolaget får cirka 550 konsulter

Report this content

Landsteinar International fusioneras med isländska konsultföretaget GoPro Group - Nya bolaget får cirka 550 konsulter Styrelsen för det nyfusionerade Landsteinar International, som bildades av Ledstiernans portföljbolag Landsteinar Svenska och isländska Landsteinar International, har nu tecknat ett avtal med styrelsen i GoPro om ett samgående. GoPro är Islands största konsultföretag inom e-business och e- document management system. Förhandlingarna med GoPro inleddes redan i september i år, i samband med fusionen mellan de två Landsteinar-bolagen. Styrelserna i Landsteinar International och GoPro kommer snarast att kalla till extra bolagsstämmor för att förelägga fusionsförslaget. Om förslaget bifalles kommer det nya bolaget att ägas till 60 procent av GoPros aktieägare och till 40 procent av Landsteinar Internationals. Största ägare i det fusionerade bolaget blir Icelandic Software Fund. Ledstiernan kommer att, efter samgåendet, inneha cirka 6 procent i det nya bolaget. För mer information var vänlig kontakta: Leif Almstedt, Senior Partner tel. 08-545 035 08 Johan Wachtmeister, VD tel. 08-545 035 10 Ledstiernan bygger Europas ledande Seed och Venture Capital bolag inom TIME-sektorn med speciellt fokus på Mobil Kommunikation. Ledstiernan AB (publ) noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 14 april 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01360/bit0002.pdf

Dokument & länkar