Ledstiernan knyter viktiga kontakter med operatörsnära riskkapitalbolag

Ledstiernan knyter viktiga kontakter med operatörsnära riskkapitalbolag Ledstiernan har nyligen valts in i WIVA (Wireless Internet Venture Association), en sammanslutning av åtta operatörsnära, internationella riskkapitalbolag med inriktning mot mobilt internet. WIVA etablerades i februari 2000 av sju riskkapitalbolag med syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter vad gäller investeringar i bolag inom mobilt internet samt för att diskutera eventuella saminvesteringsmöjligheter. Ett flertal av WIVA:s medlemmar har anknytning till teleoperatörer, vilket är av mycket stort intresse för Ledstiernan och dess portföljbolag. Utöver Ledstiernan består WIVA av följande sju medlemmar: Arts Alliance - London-, New York- och San Francisco-baserat riskkapitalbolag med inriktning mot internet, nya medier och trådlös kommunikation. www.artsalliance.co.uk Ericsson Innova - Barcelona-baserat riskkapitalbolag som ägs av Ericsson med fokus på trådlöst internet och mobilt multimedia. www.e-innova.com Fintech - italienskt riskkapitalbolag samägt av Telecom Italia och Mediocredito Centrale. www.fintech.it Innovacom - France Telecoms riskkapitalbolag med kontor bland annat i Paris, San Francisco och Stockholm. www.innovacom.fr Mobile Internet Capital - ett av Japans ledande riskkapitalbolag som delvis ägs av NTT DoCoMo. www.mickk.com Sonera Venture Partners - finsk riskkapitalfond med Sonera som betydande investerare. www.sonera.com/ventures 3i-Technologieholding - ett av Tysklands ledande riskkapitalbolag som ingår i 3i, ett internationellt ledande riskkapitalbolag med mer än 40 kontor runt om i världen. www.3i.com Medlemmarna i WIVA träffas regelbundet 3-4 gånger per år. Det senaste mötet ägde rum i Tokyo, den 1-2 november 2001, under vilket Ledstiernan valdes in som WIVA:s åttonde medlem. För mer information var vänlig kontakta: Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel: 08-545 035 00, johan.wachtmeister@ledstiernan.se Mikael Solberg, Founding Partner Ledstiernan, tel: 08-545 035 00, mikael.solberg@ledstiernan.se Carme Artigas, Ordförande WIVA, tel: +34-93 227 49 40, carmen.artigas@ericsson.com Ledstiernan AB är Sveriges ledande riskkapitalbolag inom mobil kommunikation. Ledstiernan är en aktiv ägare som tillför kapital och kompetens till unga företag med hög tillväxtpotential. Mer än hälften av portföljens kapital är investerat inom mobila kommunikationslösningar och trådlös teknik. Noterad på Stockholmbörsens O-lista. www.ledstiernan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00780/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00780/bit0001.pdf

Dokument & länkar