Ledstiernans portföljbolag e-respect köps ut och drivs vidare av entreprenörerna

Ledstiernans portföljbolag e-respect köps ut och drivs vidare av entreprenörerna Entreprenörerna och grundarna av mjukvaruföretaget e-respect köper samtliga huvudägares aktier för en symbolisk summa. Ledstiernan har vidare, via ett ömsesidigt optionsavtal, möjligheten att uppnå ett ägande om 15 procent. Bland huvudägarna återfinns idag, förutom Ledstiernan med 24 procent, Zodiak Venture Capital med 15 procent och Bonnier Venture AB med 10,5 procent. Ledstiernans totala investering i bolaget uppgår till 15, 1 Mkr. e-respect bildades i juli 1999 och affärsidén är att erbjuda en mjukvarubaserad kommunikationslösning för webbplatser med hög grad av specificering, tidsstyrning och helt oberoende av e-postadresser. e- respects programvara skapar en direkt kommunikationskanal mellan företag och deras besökare på besökarnas villkor. Med e-respects mjukvara kan företag skicka information, erbjudanden, påminnelser etc. till sina besökare allt utifrån individens önskemål - utan att behöva underhålla en särskild databas. För ytterligare information var vänlig kontakta: Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel 08-545 035 00 e-respects styrelseordförande, Dag Bjurström tel 08-545 035 00 e-respects VD, Christer Björkin, tel 08-545 275 60 Ledstiernan bygger Europas ledande seed och venture capital bolag med fokus på trådlös kommunikation och mobilt Internet ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar