Med nya order från Katrineholms Energi, Norrtälje Energi och Strängnäs Energi säkrar Repeat-IT ytterligare 6 MSEK i kapi

Med nya order från Katrineholms Energi, Norrtälje Energi och Strängnäs Energi säkrar Repeat-IT ytterligare 6,0 MSEK i kapitaltillskott från Ledstiernan och Mobile Garden Ledstiernans portföljbolag Repeat-IT har säkerställt den fortsatta utvecklingen av sitt system för trådlöst bredband. Med ett kapitaltillskott från Ledstiernan och Mobile Garden på sammanlagt ca 6 MSEK (3 MSEK vardera) kommer Repeat-IT att öka takten i både utveckling, försäljning och leverans av systemet. Kapitalet tillförs dels som en nyemission om 3,0 MSEK dels som en lånegaranti om 3,0 MSEK. Totalt har Ledstiernan investerat 12,0 MSEK och äger idag 31,9% av aktierna i Repeat-IT, Mobile Garden ca 25,9%, A Brand New World ca. 32,0% och grundare och entreprenörer resterande andelar om tillhopa. Repeat-IT har idag utvecklat och paketerat ett unikt system för fast trådlöst bredband. Systemet som består av basstation, terminal samt drift- och övervakningsmjukvara, är utvecklat för att ge kostnadseffektiv drift och installation. "Det största problemet med att tillhandahålla bredband i dag är de höga kostnaderna. Med Repeat-IT's system förändrar vi förutsättningarna för detta. Vi tar steget fullt ut att bli en ledande leverantör av kostnadseffektiva system för fast, trådlöst bredband för hushåll och mindre företag" säger Asbjörn Frydenlund, VD Repeat-IT. Fast trådlöst bredband är ett attraktivt sätt för kommuner att erbjuda bredband, ofta via lokala energibolag som bygger stadsnät. Med Repeat- IT's system, kan dessa på ett snabbt, enkelt och flexibelt sätt erbjuda bredband till alla sina kunder och invånare idag. Dessutom är installation, drift och övervakning mycket enkel via en unik egenutvecklad mjukvara, i kombination med "smarta" basstationer. Intresset för Repeat-IT's produkter är mycket stort, såväl bland energibolag och internationella tele- och internetoperatörer, som enskilda företag och konsumenter. För närvarande pågår samarbeten med bl.a. Philips Communications, Skanska Telecom samt mindre installatörer. Vårt system är beviset för att bredband på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan erbjudas alla, oavsett om man bor i en storstad eller på landsbygden. Det borde därför vara en naturlig komponent av den bredbandsutbyggnad som nu sker i Sverige och övriga världen. Det är enkelt för både operatörer och användare att komma igång. Detta är områden som exempelvis bredbandsoperatörerna missat och det är en stor anledning till varför kommuner och operatörer i dag är intresserade av att jobba med Repeat-IT" säger Asbjörn Frydenlund. För ytterligare information kontakta: Johan Wachtmeister Asbjörn Frydenlund VD Ledstiernan AB VD, Repeat-IT Tel: +46 8 545 035 00 Tel: +46 8 477 98 67 Mobil: +46 708 78 41 20 Mobil: +46 708 33 32 21 www.ledstiernan.se www.repeatit.se Ledstiernan AB är Sveriges ledande riskkapitalbolag inom mobil kommunikation. Ledstiernan är en aktiv ägare som tillför kapital och kompetens till unga företag med hög tillväxtpotential. Mer än hälften av portföljens kapital är investerat inom mobila kommunikationslösningar och trådlös teknik. Noterad på Stockholmbörsens O-lista. www.ledstiernan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00240/bit0001.pdf

Dokument & länkar