Nyemission tillför Ledstiernans portföljbolag MFEX/Fondmarknaden 20 miljoner

Nyemission tillför Ledstiernans portföljbolag MFEX/Fondmarknaden 20 miljoner Nya och gamla aktieägare tillför FM Fondmarknaden AB 20 miljoner kronor i november 2001. Ledstiernan investerar och konverterar till aktier för 2,6 miljoner kronor. Nyemissionen sker i ett läge då bolaget uppnått break-even. Kapitalet skall användas till att stärka den fortsatta expansionen inom bolagets snabbväxande business-to-business-verksamhet, MFEX, Mutual Funds Exchange. Europa står inför en förväntad fördubbling av fondsparandet inom de närmaste åren till svindlande 6.700 miljarder Euro i förvaltat kapital. Utvecklingen är främst pådriven av stora välfärdsreformer, likt den Svenska pensionsreformen, i rad EU-länder. Samtidigt förändras distributionsvägarna för fonder snabbt. Europas fondsparare ställer allt större krav på öppenhet från banker, försäkringsbolag och mäklarfirmor för ett bredare utbud av fonder med högre grad av objektivitet i fondrådgivningen som utgångspunkt. MFEX möter denna utveckling med en unik handels- och informationsplattform som erbjuder en helt elektronisk marknadsplats för fonder i Europa. - MFEX installerar ett nyckelfärdigt fondtorg innehållande tusentals fonder på mindre än 8 veckor. Därför kan vi vara det absolut mest kostnadseffektiva alternativet för olika finansiella aktörer både när det gäller själva installationen och den löpande handeln, säger Stellan Forsberg vd. Hittills utnyttjas plattformen av fem aktörer, Fondmarknaden.se, SalusAnsvar Bank, FundCoach som ägs av holländska SNS Bank, Fondguldet som arrangeras av Svenska Dagbladet och Telge Energi's nätsatsning Hemmaplan. Totalt antal slutanvändare som utnyttjar plattformen uppgår i dagsläget till närmare 38,000 fondsparare. Trots de senaste 18 månadernas nedgång på finansiella marknaderna står MFEX starkare än någonsin med ett utgångsläge som Europas första och enda aktör som kan erbjuda en plattform för gränsöverskridande on-linehandel i fonder. - MFEX kan liknas vid en europeisk börs för fonder som helt elektroniskt sammanbinder ett växande antal fonddistributörer med de flesta fondbolagen i Europa. Systemet ger betydande skalfördelar som gynnar alla i värdekedjan, fortsätter Stellan. Under det närmaste året väntas fortsatt expansion i Sverige och Holland samt en inbrytning på den viktiga tyska marknaden. Nyemissionen skapar den finansiella stabilitet som krävs för att attrahera viktiga fonddistributörer bland banker, försäkringsbolag och mäklarfirmor som kunder. Ledstiernan har efter emissionen investerat 20 MSEK och äger ca 19%. - MFEX har visat styrka i att kunna resa kapital av nya och existerande ägare. Starka finanser för MFEX påverkar pågående och kommande kunddiskussioner positivt, säger Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan. För mer information kontakta: Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel: 08-545 035 00 el. Stellan Forsberg, VD Fondmarknaden, Tel 08-545 186 10, 070-763 97 66. För pressbilder: www.fondmarknaden.se/foretaget/bildarkiv.asp Ledstiernan AB är Sveriges ledande riskkapitalbolag inom mobil kommunikation. Mer än hälften av portföljens kapital är investerat inom mobila kommunikationslösningar och trådlös teknik. Noterad på Stockholmbörsens O-lista. www.ledstiernan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01420/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01420/bit0001.pdf

Dokument & länkar