SAS IT-bolag Scandinavian IT Group och Ledstiernans portföljbolag Voice Provider har undertecknat ett unikt samarbetsavt

SAS IT-BOLAG SCANDINAVIAN IT GROUP OCH LEDSTIERNANS PORTFöLJBOLAG VOICE PROVIDER HAR UNDERTECKNAT ETT UNIKT SAMARBETSAVTAL Voice Provider och Scandinavian IT Group bildar Nordens ledande konstellation som leverantör av röststyrda tjänster. Svenska Voice Provider och SAS It-bolag, Scandinavian IT Group (SIG) har undertecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt leverera röststyrda tjänster i Norden. Denna konstellation bildar Nordens ledande leverantör av röststyrda tjänster. Idag kräver användarna bättre service och tillgänglighet samtidigt som företag och organisationer ser över sina kostnader, vilket har resulterat i att marknaden för röststyrda tjänster har tagit fart. Samarbetsavtalet gör att konstellationen tillsammans är dominerande i Sverige och Norden och får en utmärkt möjlighet att erhålla en unik position. -"I processen har vi studerat varandras styrkor och svagheter och insåg omedelbart att vi kompletterar varandra mycket bra. Voice Provider har en unik kompetens inom röststyrning och har under lång tid bearbetat marknaden som vi nu tar del av", säger Peter Ewers, affärsområdeschef på Scandinavian IT Group. -"SIG har utvecklat ett av världens mest avancerade call centers och har en mycket kvalificerad driftorganisation. Detta gör att vi får en stabilitet och kompetens som vi tidigare saknat. Dessutom har SIG prioriterat området röststyrning och byggt upp en egen utvecklingsavdelning som har visat sig mycket kompetent", säger Bengt Persson VD för Voice Provider. Voice Provider och Scandinavian IT Group satsar på en gemensam ASP- baserad lösning som bygger på partnerskap med Nuance, världsledande leverantör av taligenkänning. Genom att ta ett helhetsåtagande med design, utveckling och drift ger konstellationen företag och organisationer en möjlighet att erbjuda sina kunder röststyrda lösningar utan att behöva göra stora investeringar som resulterar i en mycket snabb return of investment. -"I samtliga affärer inom området röststyrning kommer vi att samarbeta och detta garanterar snabba leveranser med kvalité som andra aktörer får svårt att mäta sig med", säger Peter Ewers. Ledstiernan har investerat 3,5 miljoner i Voice Provider och äger 13% av bolaget. För mer information, vänligen kontakta: Bengt Persson Peter Ewers VD, Voice Provider Director, Scandinavian IT Group Tel: 08-456 96 60 Tel: 08-797 47 50 bengt.persson@voiceprovider.com peter.ewers@sas.se Om Ledstiernan Ledstiernan är Sveriges ledande riskkapitalbolag inom mobil kommunikation. Mer än hälften av kapitalet är investerat inom mobila kommunikationslösningar och trådlös teknik. Ledsteirnan-aktien är noterad på Stockholmbörsens O-lista. www.ledstiernan.se Om Voice Provider Voice Provider har som sitt stora mål att vara det svenska företag som etablerar röststyrning på den nordiska marknaden. Voice Provider utvecklar och marknadsför lösningar för röststyrda telefonitjänster genom en ASP-modell. Lösningarna marknadsförs som ett sätt att förbättra och effektivisera företag och organisationers kundkommunikation. Voice Provider ägs av Telenor Venture II ASA, Ledstiernan, 2M Invest AS, Mobile Garden samt entreprenörerna. www.voiceprovider.com Om Scandinavian IT Group "Customer driven, airline focused and technology based" Scandinavian IT Group (SIG) är ett av Skandinaviens största IT-företag med över 1300 anställda och en omsättning på drygt två miljarder kronor. SIG är dotterbolag till Scandinavian Airlines System (SAS). Vårt fokus är IT och flyg, då vi har mycket stor kompetens inom informationsteknologi kombinerad med djup kunskap om flygindustrin. Förmågan att snabbt utveckla de senaste lösningarna är grunden till Scandinavian IT Groups framgångar. CTI, WAP, Bluetooth, VPN, trådlöst LAN, DCOM och WebSphere ingår naturligt i den vokabulär våra medarbetare använder. www.scandinavianIT.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00230/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar