Lemon Planet stärker sin ställning på den Nordamerikanska marknaden

Report this content

Lemon Planet stärker sin ställning på den Nordamerikanska marknaden Svenska Lemon Planet, marknadsledande leverantör av säkerhets- och accesslösningar i Norden, har tecknat OEM-avtal med Corechange. Corechange levererar en Portalplattform för att utveckla, implementera och administrera företagsportaler. Genom licenseringen av Lemon Planets säkerhetsteknlogi kan Corechange erbjuda utökad säkerhet i sitt produkterbjudande. Lemon Planet utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för access, identifiering och auktorisation. Produkterna lämpar sig för företag och organisationer med ett stort antal mobila användare såsom anställda, servicepersonal och partners - men även för att erbjuda sina kunder Internetbaserade tjänster. Genom avtalet kommer Corechange, med huvudsaklig kundbas i USA, att marknadsföra och sälja Lemon Planets teknologi under produktnamnet Coreport Coresecure. Redan idag har ett antal kunder köpt lösningen, och flera håller på att utvärderar konceptet. "Vi ser avtalet med Corechange som ett kvitto på att den strategi Lemon Planet valt att endast fokusera på säkerhet för accesslösningar är helt rätt. Corechange som är en av de ledande leverantörerna av portallösningar blir en perfekt partner, där kunden kan hantera information både internt, men framförallt över Internet med utökad säkerhet. Vi bedömer att avtalet för både Lemon Planet och Corechange kommer bidra positivt med flera affärer på den viktiga Nordamerikanska marknaden." säger Ingvar Sjöö, VD på Lemon Planet. Corechange, som idag har cirka 180 större företag som kunder på global basis, tar i och med lanseringen av Coreport Coresecure ett ännu starkare grepp på marknaden för Portalplattformar. "Vi valde att licensera Lemon Planets säkerhetsteknologi för vi dels tyckte att Lemon Planet och Corechange som företag passar väl ihop, men framförallt för att Lemon Planet har en teknologi som perfekt kompletterar vårt övriga erbjudande med säkerhet. Tack vare samarbetet med Lemon Planet blir vi först i världen med att erbjuda en säker Portalplattform för stora företag, där man lika lätt och säkert kan komma åt information internt såväl som externt, (hotell, Internet Café, flygplats lounger) både för medarbetare, partners och kunder. Vi bedömer potentialen för Coreport Coresecure som mycket stor, där ett antal affärer redan är klara." menar Ulf Arnetz, Styrelseordförande och grundare av Corechange. För ytterligare information kontakta: Ingvar Sjöö, VD Lemon Planet Mobil: 070-269 14 20, e-mail: ingvar.sjoo@lemonplanet.com Kaushik Thakkar, vVD Strategisk Utveckling Lemon Planet Mobil: 070-269 14 30, email: kaushik.thakkar@lemonplanet.com Ulf Arnetz, Styrelseordförande och grundare av Corechange Tel: +1 617-204 3305, email: uarne@corechange.com Lemon Planet utvecklar produkter och tjänster för kunder med höga krav på access, säkerhet och samverkan. Vår uppgift är att med kunskap, kompetens och lösningar skapa de rätta förutsättningarna för den nya säkerhets- och mobilitetsmarknaden. Corechange är en av de tre största på Portal mjukvara, och utsågs nyligen till Fast 500, d.v.s. ett av världens snabbast växande IT företag. Corechange är idag Microsofts enda Gold Certified Portal Partner, och är GE Medicals Portal partner, liksom IBSs samt har enterprise och globala kunder så som Vattenfall, Holmen, Scania, Credit Swiss First Boston, Royal Sun Alliance, USAs Försvar, Krispy Kream, NSTAR, AMB Properties, Nortel, ....totalt över 180 Enterprise kunder. [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021028BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021028BIT00210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar