Lemon Planet tar in strategisk finansiell institution som aktiv delägare

Report this content

Lemon Planet tar in strategisk finansiell institution som aktiv delägare Svenska Lemon Planet, Nordens marknadsledande leverantör av säkerhets- och accesslösningar tar i en andra finansieringsrunda in Scope Venture Capital I KB som delägare. Genom denna finansiering skapas förutsättningar för en internationell expansion för Lemon Planet och företagets säkerhetsprodukter. Lemon Planet utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för access, identifiering och auktorisation. Produkterna lämpar sig för kunder med ett stora antal mobila användare såsom anställda, servicepersonal, partners och även för att erbjuda slutkunder internetbaserade tjänster. Lemon Planet har sedan starten i juni 2000 fokuserat arbetat med att ta fram produkter, samt skaffa sig referenskunder inom olika marknadssegment. Några av de kunder som använder Lemon Planets produkter för säker access är Sydkraft, NCC, Skanska, Riksbanken, TietoEnator, ATG, JetPak, Länsförsäkringar och Trelleborgs kommun. Under perioden har avtal också tecknats med bl.a. Proact, Nexus, HP och Datapoint som återförsäljare av Lemon Planet's produkter. Lemon Planet har efter årsskiftet etablerat säljkontor för verksamheten i Asien med huvudkontor i Bombay, Indien, samt tecknat avsiktsförklaring för etablering av säljkontor för Sydeuropa med placering i Barcelona, Spanien. Denna finansieringsrunda ger bolaget möjlighet att genomföra den av styrelsen fastställda strategin samt öka nätverket och tillväxten. "Trots den svaga konjunkturen och det svåra marknadsläget har det gått bättre än väntat. För att utnyttja det tidsmonopol som Lemon Planet har skaffat sig, beslutade vi oss för att ta in ytterligare investerare för att öka expansionstakten. Scope med sitt nätverk inom svenska och internationella kapitalmarknader, passar perfekt in i bilden av aktiva delägare, något som Lemon Planet har störst nytta av i den här fasen av utvecklingen" säger Ingvar Sjöö VD på Lemon Planet. "Lemon Planet har en erfaren företagsledning med dokumenterad erfarenhet inom sitt verksamhetsområde och intressanta produkter som ger goda förutsättningar för en expansion internationellt. Vi upplever att Lemon Planet snabbt skaffat sig en stark position på den svenska marknaden och vi skall med kapital, vår kompetens och nätverk bidra till att förbättra förutsättningarna för att öka expansionstakten i företaget" säger Anders Rundgren, Partner i Scope. För ytterligare information kontakta: Ingvar Sjöö, VD Lemon Planet Mobil: 070-269 14 20, Email: ingvar.sjoo@lemonplanet.com Kaushik Thakkar, vVD Strategisk utveckling Lemon Planet Mobil: 070- 269 14 30, Email: kaushik.thakkar@lemonplanet.com Anders Rundgren, Partner, Scope Capital Advisory AB Mobil: 070- 189 62 03, Email: : anders.rundgren@scope.se www.scope.se Lemon Planet utvecklar produkter och tjänster för den nya mobila marknaden där det ställs höga krav på access, säkerhet och samverkan. Lemon Planets vision är att med kunskap, kompetens och lösningar förändra spelreglerna på den nya säkerhets- och mobilitetsmarknaden. Scope förvaltar kapital åt institutionella placerare såsom t ex livförsäkringsbolag och pensionsstiftelser. Investeringar sker i tidigt skede i bolag med stor tillväxtpotential. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/17/20020516BIT01160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/17/20020516BIT01160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar