Årsavkastningen hos Lendify 7,14 procent fram till sista mars

Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till sista mars 2016 till 7,14 procent. Avkastningsnivån är ett resultat av att marknadsplatsen utnyttjar digital teknik för att sammanföra låntagare och långivare, i stället för att låta banker agera mellanhand. Privatpersoner kan därmed investera i ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet banker.

”Den höga avkastningen är en konsekvens av en digital affärsmodell med låga kostnader”, säger Erika Hallbäck, IR-ansvarig hos Lendify. ”Låntagare erbjuds inte sällan lägre räntor på vår marknadsplats än hos banken. De stora vinnarna är dock långivarna som låter kapitalet arbeta hos oss i stället för att stå på konto hos banken. De får ett nytt tillgångsslag och kan tjäna pengar på samma sätt som bankerna.”

Marknadsplatsen förmedlar blancolån och riktar sig till de mest kreditvärdiga låntagarna, personer med fast anställning och utan betalningsanmärkningar.

Mätperiod Senaste 12 mån Hittills 2016 2015
Mars 2016 7,14% 1,70% 7,58%
Februari 2016 7,34% 1,16% 7,58%
Januari 2016 7,47% 0,59% 7,58%

Avkastningen beräknas som genomsnittet under perioden av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Långivare bär kreditrisken och omfattas ej heller av den statliga insättargarantin. Låntagarna har inte gjort några kreditförluster under perioden.

Låneräntorna på marknadsplatsen bestäms efter en traditionell kreditbedömning som placerar låntagare i en av fem kreditklasser. Lån kan upptas med löptider på 1, 3, 5 och 10 år. Lånen återbetalas jämnt under löptiden, vilket innebär att långivare får tillbaka utlånat belopp och avkastning successivt.

För att minska riskerna för kreditförluster rekommenderas långivare att sprida sin utlåning på flera låntagare, gärna ett 20-tal. Lendify erbjuder sig att automatiskt sprida investerares kapital på minst 20 lån med löptider från 1 upp till 10 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Hallbäck, IR-ansvarig 070-999 1070

En marknadsplats för lån mellan privatpersoner

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Hos oss möts privata långivare och låntagare på schyssta villkor som gynnar båda parter. Genom en helt och hållet digital struktur med färre mellanhänder minimeras kostnaderna vilket ger attraktiva räntenivåer för låntagare och rättvis avkastning för investerare. Låntagare kan ansöka om lån upp till 350 000 kr med en effektiv ränta från 4,50%. Långivare kan börja investera med så lite som 250 kr och minimerar sin risk genom att sprida sina tillgångar på flera olika lån. Både låntagare och investerare är helt anonyma och vi sköter all administration, från kreditbedömning till fakturering och utbetalning.

Om person-till-person lån

Person-till-person lån, en översättning av engelskans peer-to-peer lending, är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Låneformen har sedan lansering i Storbritannien 2005 fått ett flertal olika namn på engelska, bland annat marketplace lending, social lending, person-to-person lending och P2P lending. Oavsett namn så är definitionen densamma: lån direkt mellan privatpersoner utan en bank eller ett kreditkortsbolag som mellanhand.

Prenumerera