Lernia Bemanning tecknar ramavtal med Fläkt Woods i Jönköping

Lernia Bemanning i Jönköping tecknar nytt ramavtal med Fläkt Woods AB och blir därmed en helhetsleverantör till företaget. – Det nya avtalet innebär att vi utöver traditionella bemanningstjänster även kommer att erbjuda utbildning, rekrytering, rehabilitering och omställning, säger Peter Flodin, platschef på Lernia Bemanning i Jönköping.

Lernia Bemanning, dotterbolag till Lernia AB, har funnits sedan 1998 och finns på ett fyrtiotal orter runt om i landet. Lernia Bemanning har samarbetat med Fläkt Woods sedan 2003 och bemannar idag främst produktionen med kollektivanställd personal. – Det nya ramavtalet stödjer oss i vår strävan att öka precisionen i bemanningsarbetet mot att uppnå rätt kompetens vid rätt tillfälle. Det handlar bland annat om att snabbt kunna anpassa personalstyrkan. Ramavtalet möjliggör ökad kvalitet i bemanningsarbetet, vilket har positiv påverkan på företagets resultat, säger Pia Andersson, personalchef på Fläkt Woods. Fläkt Woods har drygt 1 100 anställda och finns på representerat på ett flertal orter i Sverige, varav huvudkontoret finns i Jönköping. Företaget tillverkar och marknadsför ventilations- och luftbehandlingssystem, värmeväxlare och terminalapparater. – Fläkt Woods har gjort ett strategiskt val att jobba med en leverantör för flera av sina kompetensförsörjningsbehov. Valet föll på oss därför att vi är breda och kan erbjuda mer än bemanning. Avtalet innebär att Fläkt Woods blir en av våra största kunder i regionen, avslutar Peter Flodin. Lernia Bemanning är Sveriges snabbast växande företag enligt tillväxtlistan som presenterades av tillväxtkonsulten Ahréns och Svenska Dagbladet i maj 2004. Lernia Bemanning anställde över 3 200 personer under 2003 och kom även med på Dagens Industris gasell-lista över de snabbast växande företagen förra året. – Under åren har vi lärt känna industrin och dess problem med tillfälliga produktionstoppar. Vi har goda personliga kontakter med företag och anställda samt har en flexibilitet som gör att vi snabbt kan möta branschens krav, säger Peter Flodin.

Om oss

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning vid mer än 80 kontor över hela landet. Lernia gör det möjligt för mer människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se http://twitter.com/LerniaAB https://www.facebook.com/LerniaAB

Dokument & länkar