Lernias delårsrapport januari - juni 2004:

Lernias delårsrapport januari - juni 2004: Lägre omsättning men positivt resultat Lernias omsättning minskade med 18 procent till 749 Mkr för det första halvåret jämfört med samma period föregående år. Resultatet efter skatt uppgick till 4 (24) Mkr och för andra kvartalet till -5 (1) Mkr. - Trots den kraftigt minskade volymen, framförallt inom arbetsmarknadsutbildning, visar koncernen ett positivt resultat för delårsperioden, säger VD Ingemar Alserud. Lernia har två affärsenheter; Kompetensutveckling och Bemanning. Omsättningen inom Kompetensutveckling minskade för första halvåret med 23 procent till 565 Mkr. För Bemanning ökade omsättningen med 6 procent till 188 Mkr. - Det är glädjande att den negativa utvecklingen för bemanningsföretagen vände under perioden och efterfrågan på personal ökade främst inom tillverkningsindustri, försäljning och call-centerverksamhet samt inom IT-sektorn. Tecknen på en förstärkning av den svenska konjunkturen blir allt tydligare. Det förväntas ge en positiv inverkan på Lernias intäkter från företags- och kommunmarknaderna. Åtgärder har föreslagits i budgetpropositionen, vilka förväntas ge ökade volymer även inom arbetsmarknadsutbildning under senare delen av året, säger VD Ingemar Alserud. Bedömningen för 2004 är att intäkterna totalt sett kommer att vara på en lägre nivå än 2003 beroende på den kraftiga nedgången i efterfrågan på arbetsmarknadsutbildningar under senare delen av 2003. Prognosen är ett nollresultat efter skatt. Händelser under perioden Lernia Bemanning utsågs till Sveriges snabbast växande företag enligt Ahrens tillväxtlista 2004 som presenterades av tillväxtkonsulten Ahrens och Svenska Dagbladet i maj. Lernia Bemanning är nykomling på listan och har vuxit med 326 procent de senaste fem åren. I början av året utökade Lernia Bemanning verksamheten till Norrland med etableringar i Umeå och Luleå. Under perioden har Lernia gjort två större omställningsaffärer. Lernia sålde sin aktiepost i läromedelsproducenten Att Veta AB till Förenade Kommunföretag AB, ägt av Svenska Kommunförbundet. För mer information, vänligen kontakta: Ingemar Alserud, VD, 08-701 65 10, 070-531 37 59 Johan Lagerhäll, ekonomidirektör, 08-701 65 30, 070-661 23 35 Lernia AB är Sveriges största företag inom kompetensförsörjning och bedriver kompetensutveckling och bemanning. Lernia är ett statligt ägt bolag med 2 300 medarbetare som finns representerat i hela Sverige. År 2003 omsatte Lernia 1, 7 miljarder kronor. Lernia utbildade 2003 mer än 30 000 kursdeltagare inom många olika områden och hyrde ut 3 200 personer till industriföretag. Lernia är kvalitets- och miljöcertifierat. Kontakta oss på tel 0771-650 650 eller hämta mer information på www.lernia.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/30/20040830BIT20410/wkr0010.pdf Hela rapporten

Om oss

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning vid mer än 80 kontor över hela landet. Lernia gör det möjligt för mer människor och företag att stärka sin konkurrenskraft genom rätt kompetens. Vi vet att kompetens gör skillnad. Besök gärna www.lernia.se http://twitter.com/LerniaAB https://www.facebook.com/LerniaAB

Dokument & länkar