• news.cision.com/
  • Let'em know AB/
  • Ny studie på möss publicerad i Nanomedicine visar att Sigrids medicintekniska produkt SiPore15 motverkar viktuppgång

Ny studie på möss publicerad i Nanomedicine visar att Sigrids medicintekniska produkt SiPore15 motverkar viktuppgång

Report this content

Öppnar vägen till nya behandlingar av fetma och diabetes

Stockholm den 14 januari 2019: Sigrid Therapeutics tillkännagav i dag publiceringen av en stor studie på möss i peer-review tidskriften Nanomedicine. Studien påvisar enzymblockerande effekter av mesoporösa kiseldioxidpartiklar (MSPs) som ges i tarmen med effekter på mateffektivitet och metabola riskfaktorer som resultat. Sigrid har tidigare genomfört kliniska studier i människa som visade på att SiPore15 signifikant sänker långtidsblodsockret mätt som HbA1c.

Hittills saknas effektiva behandlingar mot fetma som hindrar viktökning eller främjar viktminskning utan problematiska biverkningar. Vid många av nuvarande behandlingar ges mediciner som kan påverka kroppen negativt på flera sätt.

“Vi har designat ett innovativt, alternativt tillvägagångssätt. Mesoporösa kiseldioxidpartiklar är en typ av producerade partiklar som man kan svälja och som kan tillverkas med olika porstorlekar”, säger Tore Bengtsson, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet, som är den som har lett arbetet med forskargruppen.

Forskarnas hypotes var att partiklar med specifika porstorlekar skulle kunna användas som ”molekylära fällor” i tarmen och fånga och blockera matsmältningsenzymer som bryter ner maten, med minskat energiupptag som effekt.

I studien som publiceras i Nanomedicine fick möss mat med högt fett- och kaloriinnehåll för att stimulera kraftig viktuppgång och andra möss samma mat blandat med speciellt konstruerade kiselpartiklar. Resultaten visade att energiupptaget mätt som mateffektivitet minskade med 33 procent hos de möss som också fick speciella kiseldioxidpartiklar vilket ledde till en signifikant minskad viktökning, lägre nivåer av fettvävnad och lägre mängd cirkulerande insulin.

“Resultaten i denna studie tyder på att skräddarsydda mesoporösa kiseldioxidpartiklar skulle kunna användas för att behandla fetma hos människor, särskilt med tanke på den utmärkta säkerhetsprofilen hos dessa kiseldioxidpartiklar”, kommenterar professor Bengtsson.

"Dessa resultat är väldigt spännande och öppnar upp för möjligheten att SiPore15 kan användas för viktminskning och viktkontroll vid sidan av blodsockerreglering, således ett nytt vapen i kampen mot diabetes och fetma," tillade Sana Alajmovic, VD, Sigrid Therapeutics.

Publikationen i Nanomedicine: "Mesoporous Silica with Precisely Controlled Pores Reduces Food Efficiency and Suppresses Weight Gain in Mice". https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/nnm-2019-0262

Detaljerad information kring den 24-veckor långa kliniska STAR-studien för blodsockersänkning, som omfattade 43 patienter på två forskningskliniker, en i Sverige och den andra i Finland, finns på www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03823027 and https://www.sigridthx.com.

För mer information vänligen kontakta:

Sana Alajmovic, medgrundare och VD, Sigrid Therapeutics

Telefon +46 72 389 3396,

E-post: sana@sigridthx.com

TILL REDAKTIONEN

Om Sigrid Therapeutics AB

Sigrid Therapeutics (Sigrid) är ett innovativt teknikföretag i klinisk fas som är banbrytande inom en ny klass av konstruerade material för prevention och behandling av metabola sjukdomar inklusive typ 2 diabetes. Företagets ledande produkt SiPore15 baseras på bolagets patenterade plattformsteknik SiPore, och är en medicinteknisk produkt som intas oralt. SiPore15 är utformad för att verka lokalt i tarmen och består av mikrometerstora silikonpartiklar med skräddarsydd porositet som tillverkas med hög precision. Kliniska studier i människa visar på en signifikant blodsockersänkning efter intag av SiPore15. Efter marknadsgodkännande kommer SiPore15 att vara den första tillgängliga produkten i sitt slag för personer som riskerar att utveckla typ 2 diabetes.

Prenumerera