Sigrid Therapeutics kiseldioxidbaserade biomaterial SiPore15 [® ]beviljas amerikanskt patent för behandling och förebyggande av fetma och övervikt

Stockholm, Sverige, 1 juli 2020. Sigrid Therapeutics, ett teknikbolag specialiserat på förebyggande av typ 2-diabetes och fetma, meddelade idag att bolaget har beviljats ett patent av amerikanska patentverket United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet omfattar användningen av Sigrids medicintekniska produkt SiPore15® för minskning av kroppsfett samt förebyggande och behandling av fetma och övervikt. SiPore15® baseras på bolagets forskningsgenombrott kring speciellt konstruerade mesoporösa kiseldioxidpartiklar (MSP). Det amerikanska patentet (nr 10.695.294) garanterar exklusiva försäljningsrättigheter för bolagets ledande produkt fram till 2033 i USA.

Det amerikanska patentet kompletterar tidigare beviljade patent på andra viktiga, kommersiella marknader, inklusive Japan, Australien, Kanada och Israel bland annat, som täcker plattformsteknologin SiPore® och bolagets ledande produkt SiPore15® för användning som medicinskt preparat och som kosttillskott för förebyggande och behandling av metabola sjukdomar. Sigrid planerar vidare patentansökningar på andra strategiskt viktiga marknader och fler godkända patent väntas inom kort. 

Sana Alajmovic, medgrundare och VD, Sigrid Therapeutics, kommenterar:

"Det nya patentet stärker Sigrids globala IP-portfölj ytterligare och ökar samtidigt den kommersiella attraktionskraften för vår produkt till att omfatta förebyggande och behandling av fetma och övervikt på världens viktigaste globala marknad. Patentet utgör ett erkännande av den innovationshöjd och det nyskapande som ligger bakom vår produkt. Därmed valideras även vår expertis när det gäller att utveckla innovativa och patenterbara kiseldioxidbaserade biomaterial för förebyggande och behandling av diabetes och dess relaterade sjukdomar", avslutar Sana Alajmovic.

För mer information, vänligen kontakta:

Sana Alajmovic, medgrundare och VD, Sigrid Therapeutics

Telefon 072-389 3396

E-post: sana@sigridthx.com

Om SiPore15®

Mesoporösa kiseldioxidpartiklar (MSP) är en typ av ätbara, syntetiska och amorfa kiseldioxidpartiklar som kan framställas med en stor ytarea och en rad olika porstorlekar. Studier på möss, publicerade i Nanomedicin1, har visat att med tillförda MSP, minskade energiupptaget mätt som mateffektivitet med 33 procent vilket ledde till en positiv effekt på den metaboliska profilen med signifikant lägre nivåer av fettvävnad och produktion av leptin. Samtidigt noterades lägre nivåer av cirkulerande insulin. Viktökningen dämpades således avsevärt. Ytterligare prekliniska och kliniska resultat som publicerats i Advanced Healthcare Materials2 bekräftar dessa resultat och är kompatibla med en verkningsmekanism där en del av enzymerna fångas upp av MSP vilket resulterar i en enzymblockerande effekt som i sin tur minskar nedbrytningen av maten med minskat energiupptag i kroppen som resultat.

Om Sigrid Therapeutics

Sigrid Therapeutics (Sigrid) är ett innovativt teknikföretag i klinisk fas som är banbrytande inom en ny klass av konstruerade biomaterial för förebyggande och behandling av metabola sjukdomar inklusive typ 2 diabetes och fetma. Företagets ledande produkt SiPore15® baseras på bolagets patenterade plattformsteknik SiPore®, och är en medicinteknisk produkt som intas oralt. SiPore15® är utformad för att verka lokalt i tarmen och består av mikrometerstora kiselpartiklar med skräddarsydd porositet som tillverkas med hög precision. Kliniska studier av SiPore15® visade lovande, kliniskt signifikanta resultat och en utmärkt säkerhetsprofil1-3. Efter regulatoriskt godkännande, kommer SiPore15® att vara den första tillgängliga medicinsktekniska produkten för reduktion av blodsockernivån hos personer som riskerar att utveckla typ 2-diabetes. https://www.sigridthx.com/.

  1. "Mesoporous Silica with Precisely Controlled Pores Reduces Food Efficiency and Suppresses Weight Gain in Mice". https://www.futuremedicine.com/doi/10.2217/nnm-2019-0262 and
  2. Entrapping Digestive Enzymes with Engineered Mesoporous Silica Particles Reduces Metabolic Risk Factors in Humans, Advanced Healthcare Materials, 2020, https://doi.org/10.1002/adhm.202000057
  3. Large pore mesoporous silica induced weight loss in obese mice, https://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/nnm.13.138

Prenumerera

Media

Media