• news.cision.com/
  • Let'em know AB/
  • Single Technologies AB reser 15 mkr för att påskynda utvecklingen av Theta, en DNA-sekvenseringsplattform med hög kapacitet

Single Technologies AB reser 15 mkr för att påskynda utvecklingen av Theta, en DNA-sekvenseringsplattform med hög kapacitet

Report this content

Stockholm, 15 januari, 2020: Single Technologies, utvecklare av instrument och mjukvara för genomik inom life science, meddelade idag att en övertecknad emission på 15 miljoner kronor har avslutats. JOVB Holding var huvudinvesterare och kapitalet kommer att användas för att påskynda utvecklingen av Theta, företagets DNA-sekvenseringsplattform med hög kapacitet.

Genom att överbrygga nuvarande begränsningarna för avbildning och mikrofluidik med Theta, siktar Single Technologies på att åstadkomma ett paradigmskifte inom biomolekylär analys och uppnå faktiska skalfördelar när det gäller generering av DNA-sekvenseringsdata. Detta skulle möjliggöra för life science industrin att uppnå förutsägbara och vägledande lösningar inom DNA-datagenerering och därmed realisera den verkliga potentialen för precisionsmedicin.

Företaget grundades 2014 efter flera års forskning inom avbildning av enskilda molekyler och bioteknikapplikationer vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm i kombination med FoU inom fiberoptiska lösningar av det fiberoptiska företaget Proximions grundare.

”Vi är mycket nöjda med det starka intresset för konvertibelemissionen och det är fantastiskt att någon som Jens Von Bahr från JOVB Holding med sitt starka renommé inom företagsutveckling investerar i vårt företag. Single Technologies lösning möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv sekvensering av DNA i olika typer av prover. Med det nya kapitalet kan vi vidareutveckla vår Theta-teknik och i och med nästa kapitalanskaffning, som planeras före sommaren, tror vi att vi har kapital för att lansera en lösning som kommer att revolutionera nästa generations sekvensering”, kommenterade Johan Strömqvist, VD Single Technologies.

För mer information, kontakta:

Johan Strömqvist, CEO, johan@singletechnologies.com 073 5280550

Prenumerera