• news.cision.com/
  • Let'em know AB/
  • Teknikbolaget Sigrid Therapeutics stänger övertecknad företrädesemission på 15,5 MSEK för att påskynda marknadsgodkännande för banbrytande produkt för sänkning av blodsocker

Teknikbolaget Sigrid Therapeutics stänger övertecknad företrädesemission på 15,5 MSEK för att påskynda marknadsgodkännande för banbrytande produkt för sänkning av blodsocker

Report this content

Stockholm, 5 september, 2019 - Sigrid Therapeutics AB, ett innovativ teknikbolag som utvecklar en ny klass av produkter för att förbättra människors hälsa, inklusive typ 2-diabetes, tillkännager idag att man stängt en företrädesemission på 15,5 MSEK. Emissionen som övertecknades med 100% leddes av Joyance Partners, ett USA-baserat riskkapitalföretag och Pär Gellerfors, en av grundarna av bioteknikföretaget BioArctic som är noterat på Nasdaq Stockholm. Hitintills uppgår Bolagets totala kapitalanskaffning till 90 MSEK.

“Sigrid Therapeutics är ett oerhört spännande bolag med ett exceptionellt team,” säger Pär Gellerfors, som tar plats i Bolagets styrelse. “Resultaten från den pågående kliniska STAR studien med den medicintekniska produkten SiPore15TM kommer att presenteras inom kort och jag är övertygad om att Sigrid teamet har vad som krävs för att framgångsrikt driva utvecklingen vidare mot en ny typ av behandling för typ-2 diabetes”, fortsätter Pär Gellerfors.

"Vi fokuserar på den framväxande marknaden kring hälsa och lycka: vi anser att dessa två existerar i symbios, dvs. att är man frisk, så är man lycklig och vice versa," säger Paolo Pio, VD för Joyance Partners, Europa. ”Sigrid Therapeutics personifierar denna princip på ett utmärkt sätt: Företagets ledande produkt SiPore15TM sänker blodsockret på ett säkert sätt, vilket i sin tur minskar oro och på så sätt skapar bättre förutsättningar för ett lyckligare liv för de individer som löper risk att utveckla diabetes eller som redan drabbats av sjukdomen. Vi kunde inte ha hittat en bättre partner för att starta vår satsning i Norden. ”

Sigrid Therapeutics VD, Sana Alajmovic kommenterar: ”Jag är otroligt glad och stolt över att kapitalrundan skapade ett så stort intresse bland så många erfarna investerare inte bara i Sverige utan även globalt. Kapitaltillskottet kommer att ge oss resurser för att expandera SiPore15TM: s kliniska utvecklingsplaner när vi nu förbereder oss för marknadsregistrering i EU.”

Vid sidan av huvudinvesterarna deltar även andra framstående investerare inklusive Axilium Capital, ett svenskt investeringsbolag med fokus på innovativa företag med en global och skalbar affärsmodell som drivs av framstående entreprenörer och Karsten Inde, grundare av Team Olivia, en av Nordens största privata vård- och omsorgsbolag. Vinge agerade som juridiska rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sana Alajmovic - VD Sigrid Therapeutics AB

Telefon: +46 72 389 3396

E-post: sana@sigridthx.com

  

Om Joyance Partners

Joyance Partners är en San-Francisco baserad riskkapitalfond med fokus på investeringar inom den framväxande vetenskapen och tekniken kring hälsa och lycka. Med mer än 70 investeringar i USA under de senaste tre åren är Joyance Partners en etablerad aktör inom den amerikanska VC-sektorn i tidig fas. Joyance Partners har nyligen utökat sin investeringshorisont och närvaro till Europa. Fonden grundades av serieentreprenören William Lohse, en industripionjär inom mjukvarubranschen och tidig investerare i en rad amerikanska teknikbolag däribland Pinterest. 

Om Sigrid Therapeutics AB

Sigrid Therapeutics (Sigrid) är ett innovativt teknikföretag i klinisk fas som är banbrytande inom en ny klass av konstruerade material för prevention och behandling av metabola sjukdomar inklusive typ 2-diabetes. Företagets ledande produkt SiPore15 baseras på bolagets patenterade plattformsteknik SiPore, och är en medicinteknisk produkt som intas oralt. SiPore15 är utformad för att verka lokalt i tarmen och består av mikrometerstora silikonpartiklar med skräddarsydd porositet som tillverkas med hög precision. En första klinisk studie av SiPore15 visade lovande, kliniskt signifikanta resultat och en utmärkt säkerhetsprofil. Bolaget genomför förnärvarande en andra klinisk studie med SiPore15. Resultaten från pågående kliniska studie väntas offentliggöras under hösten 2019. Efter marknadsgodkännande kommer SiPore15 att vara den första tillgängliga produkten i sitt slag för personer som riskerar att utveckla typ 2-diabetes.

Prenumerera