Arbetsmarknadskonflikt påverkar flyget

Fackförbundet SEKO har varslat om strejk från fredag 22 april kl 11 om inte parterna kommer överens om ett avtal innan dess. Om strejken blir av påverkas flyget.

LFV, och därmed flygtrafiken i Sverige, kommer att påverkas av konflikten på grund av att ett antal av de underleverantörer som LFV anlitar för service på de operativa och tekniska systemen är indragna i konflikten. Flygsäkerheten har högsta prioritet för LFV och den kan inte garanteras utan teknisk och operativ support.

LFVs bedömning i dag är att de varslade konfliktåtgärderna har störst påverkan på kontrollcentralen i Malmö men även andra delar av LFVs flygtrafiktjänst i Sverige kan beröras. LFVs kontrollcentral i Stockholm berörs inte direkt av konflikten men flygtrafik till och från Stockholm Arlanda och Stockholm Bromma kan komma att påverkas av begränsningarna att utöva flygtrafikledning vid kontrollcentralen i Malmö.

Om strejken bryter ut innebär det att kontrollcentralen i Malmö i ett första skede inte kan trafikleda flyget i södra Sverige från fredag 22 april klockan 22.00 till och med lördag 23 april klockan 07.00. Med södra Sverige avses luftrummet söder om Jönköping. Det påverkar reguljärflyg, både in- och utrikestrafik, trafik utan start och landning i Sverige samt post- och charterflyg.

LFVs bedömning i dagsläget är att flygtrafiken vid fortsatt konflikt även kommer att påverkas natten mellan söndag och måndag 24-25 april samt natten mellan tisdag och onsdag 26-27 april.

LFV följer utvecklingen och återkommer när det finns mer information.

[Pressmeddelande 2016-04-21 kl 16.00]

 

För mera information kontakta LFVs presstjänst på telefon 011-19 20 50.

Fakta om LFV

  • LFV erbjuder flygtrafikledning och flygtrafiktjänster och tjänster relaterade till dessa nationellt och internationellt.
  • LFV är med och utvecklar det europeiska luftrummet genom samarbeten i olika allianser och organisationer.
  • LFV utvecklar nya tjänster och operativa koncept för att möta ökade krav på kapacitet, tillgänglighet och hållbarhet.
  • LFV var först i världen med ett operativt godkännande för flygtrafikledning på distans. Sedan april 2015 flygtrafikleder LFVs medarbetare i Sundsvall flygtrafiken på Örnsköldsvik Airport.
  • LFV har 1 200 anställda och omsatte 3,4 miljarder 2015.

Prenumerera

Dokument & länkar