Besluten om restriktioner är en gemensam riskbedömning

Besluten om restriktioner i svenskt och europeiskt luftrum på grund av askmolnet från den isländska vulkanen är baserade på de senaste meteorologiska rapporterna samt de beslut som tas i samförstånd inom flygsäkerhetsorganet Eurocontrol. Besluten är således den samlade riskbedömningen för det berörda området och uppdateras fyra gånger per dag. LFV bemöter det utspel som tidigare under dagen kom från den internationella flygorganisationen IATA:s generaldirektör Giovanni Bisignani. Bisignani kritiserade Europas regeringar för att ha agerat mer på teori än fakta när flygstoppen infördes. Kimmy Bech, operativ chef på LFV: – Besluten om restriktioner är definitivt baserade på fakta. Tillsammans med Eurocontrol fattas besluten utifrån de senaste meteorologiska prognoserna samt de rapporter som kommer från Metoffice (VAAC Volcanic Advicory Academy Centre) i London. Detta är en samlad bedömning som säkerställer högsta möjliga flygsäkerhet. Vi följer det internationella reglementet och de beslut som fattas vid Eurocontrols samverkansmöten fyra gånger varje dag. – Vi beklagar naturligtvis att stora delar av luftrummet har restriktioner och har förståelse för alla inblandade aktörers frustration. Vi följer hela tiden askmolnets utbredning och öppnar successivt de sektorer där reglementet så medger, menar Kimmy Bech.Dessutom pågår kontinuerligt en europeisk samordning för att se över principerna för hur besluten fattas, säger Kimmy Bech. För mer information: LFV pressjour: 011-19 20 40

Prenumerera