LFV lämnar Västerås flygplats

Efter 18 år som leverantör av flygtrafiktjänst lämnar LFV Västerås flygplats ikväll.

- Vi har en lång och god relation med flygplatsen och vi tycker förstås att det är tråkigt att lämna Västerås, säger Per Högberg, chef för affärsområde Terminal i LFV.


Efter avregleringen av marknaden för lokal flygtrafiktjänst förlorade LFV Västerås flygplats till en konkurrent 2011. I brist på egna resurser anlitades LFV som underleverantör för en period av ett år. Denna period är nu till ända och LFVs konkurrent väljer att driva verksamheten vidare i egen regi.

– För ett år sedan hamnade flygplatsen i en besvärlig situation som LFV kunde bidra till att lösa genom att gå in som underleverantör. Våra medarbetare i Västerås har möjliggjort flygning på Västerås flygplats utan några kapacitetsrestriktioner och med den öppethållning flygplatsen har efterfrågat trots en viss underbemanning. De har gjort ett fantastiskt jobb, säger Per Högberg.

För ytterligare kommentarer kontakta LFVs kommunikationsdirektör Carl Selling på telefon 0733-52 09 08.

LFV
Koncern Kommunikation och Marknad

LFV är ett statligt affärsverk som driver flygtrafikledningstjänst vid kontrollcentralerna i Malmö och Stockholm samt vid 35 flygplatser. LFV är en viktig del av den svenska infrastrukturen; vi ansvarar för att omkring 30 miljoner människor årligen färdas säkert och effektivt i det svenska luftrummet.

Prenumerera

Dokument & länkar