Beslut vid extra bolagsstämma i LGP Telecom Holding

Report this content

Beslut vid extra bolagsstämma i LGP Telecom Holding Extra bolagsstämma i LGP Telecom Holding AB (publ) ("LGP") har idag beslutat om bemyndigande för styrelsen att längst intill ordinarie bolagsstämma år 2001, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier, och/eller besluta om kontant nyemission, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga 35 miljoner aktier. Vidare beslöts om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalets storlek (till lägst 27 miljoner och högst 108 miljoner kronor från tidigare lägst 9 miljoner och högst 36 miljoner kronor), och att registrerat revisionsbolag skall kunna utses till revisor respektive revisorssuppleant samt utsågs Lindebergs Grant Thornton AB, med aukt rev Sören Carlsson som huvudansvarig för revisionen, till revisorssuppleant. Solna den 2 oktober 2000 LGP Telecom Holding AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01440/bit0002.pdf

Dokument & länkar