LGP genomför riktad nyemission om cirka 175 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. LGP genomför riktad nyemission om cirka 175 MSEK LGP Telecom Holding AB:s ("LGP") styrelse beslutade igår kväll, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra en riktad nyemission av 2.243.589 aktier i LGP. Emissionskursen har fastställts till 78 SEK per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 175 MSEK i nytt kapital, före emissionskostnader. Aktierna har placerats till institutionella investerare i Sverige och internationellt. Emissionskursen motsvarar en rabatt om cirka 8 procent jämfört med stängningskursen den 11 december 2001 respektive en rabatt om cirka 4 procent jämfört med den genomsnittliga senaste betalkursen de sista 30 dagarna före emissionens genomförande. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i LGP att uppgå till 30.007.447. Vidare har LGP gett Enskilda Securities rätt att teckna ytterligare högst 336.538 aktier för att täcka övertilldelning, motsvarande ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 26 MSEK. Inklusive övertilldelningen kan således LGP tillföras totalt cirka 201 MSEK i nytt kapital, före emissionskostnader. För att underlätta genomförandet av emissionen kommer aktier att lånas ut av huvudägarna Mikael Gottschlich och G Kallström & Co AB 1) . Emissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 27 december 2001. Syftet med nyemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning efter en investeringstung period och ge bolaget ytterligare resurser att tillvarata de möjligheter som kan komma när efterfrågan stärks. LGP har genomfört ett omfattande investeringsprogram under 2000 och 2001. Detta i kombination med en vikande marknad har resulterat i ett negativt kassaflöde hittills under år 2001. Genom nyemissionen kommer bolagets finansiella nyckeltal att förstärkas väsentligt. "Efter att ha gått igenom en investerings- och rationaliseringsperiod i ett svårt marknadsläge känns det bra att kunna stärka balansräkningen på detta sätt och stå väl rustad för framtiden", säger Mikael Gottschlich, VD för LGP. Enskilda Securities AB är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till LGP i samband med emissionen. I samband med erbjudandet kan Enskilda Securities komma att vidta åtgärder för att stabilisera eller bibehålla kursen på LGP:s aktier på nivåer som annars kanske inte skulle råda på marknaden. Sådana åtgärder kan, i den mån de förekommer, komma att pågå till och med den 11 januari 2002 och kan avbrytas när som helst. För ytterligare information kontakta: Mikael Gottschlich, VD, LGP Telecom Holding AB Tel. +46 (0)70 590 34 81 1) det fall den extra bolagsstämman i LGP inte godkänner styrelsens emissionsbeslut kommer aktierna i placeringen att säljas av nämnda huvudägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00010/bit0001.pdf

Dokument & länkar