LGP har beslutat att inte fullfölja budet på Allgon

Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. LGP har beslutat att inte fullfölja budet på Allgon Vid utgången av den förlängda anmälningstiden den 11 oktober 2000 för LGP Telecom Holding ABs offentliga erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av optionsrätter utgivna av Allgon AB (publ) hade aktieägare och innehavare av optionsrätter representerande sammanlagt 17% av aktiekapitalet i Allgon accepterat erbjudandet. Mot bakgrund av att LGPs erbjudande bland annat var villkorat av att erbjudandet skulle accepteras av mer än två tredjedelar av aktiekapitalet i Allgon har styrelsen för LGP beslutat att inte fullfölja erbjudandet till aktieägarna och optionsrättsinnehavarna i Allgon. LGPs bedömning kvarstår att det finns stora synergier mellan LGP och Allgon. LGP beklagar att det för tillfället inte varit möjligt att skapa en ledande svensk aktör inom mobil telekommunikation. LGP kommer att fortsätta sin utstakade tillväxtstrategi. Den offentliggjorda prognosen för år 2000 och 2001 ligger fast. För ytterligare information kontakta: Mikael Gottschlich, VD, LGP Telecom Holding AB, tel. 08-624 43 00 eller 070-590 34 81 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar