• news.cision.com/
  • LGP TELECOM/
  • LGP presenterar delårsrapport och bedömer att försäljningen år 2001 blir 1,85 miljarder kronor

LGP presenterar delårsrapport och bedömer att försäljningen år 2001 blir 1,85 miljarder kronor

Report this content

LGP presenterar delårsrapport och bedömer att försäljningen år 2001 blir 1,85 miljarder kronor Baserat på nuvarande marknadsförutsättningar bedömer LGP att omsättningen för år 2001 uppgår till 1850 Mkr med bibehållna marginaler. Orderingången från OEM-kunder för LGPs program för egenutvecklade telekomprodukter är fortsatt mycket stark. Genom den tidigare annonserade tredubblingen av kapaciteten för slutmontering, trimning och testning av egna produkter i Tullinge kan LGP möta den ökade efterfrågan. Prognosen om en omsättning för helåret 2000 om minst 1250 Mkr med bibehållna rörelsemarginaler står fast. Under tredje kvartalet år 2000 ökade omsättningen med 50 procent till 314 Mkr (210 Mkr proforma 1999). Rörelseresultatet ökade med 48 procent till 53,4 Mkr (36,1 Mkr proforma 1999). Rörelsemarginalen under tredje kvartalet var 17,0 procent. För perioden januari till september ökade omsättningen med 55 procent till 912 Mkr (590 Mkr proforma 1999). Rörelseresultatet ökade med 101 procent till 141,1 Mkr exklusive överskottsmedel från SPP om 6,1 Mkr (70,3 Mkr proforma 1999). Rörelsemarginalen var 15,5 procent exklusive överskottsmedel från SPP. Telekomprodukter svarade för 74 procent av den totala försäljningen under perioden, motsvarande en tillväxt på 76 procent. Redovisade uppgifter avseende tredje kvartalet och perioden januari till september har översiktligt granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Mikael Gottschlich, VD, LGP Telecom Holding AB, tel. 08-624 43 00 eller 070-590 34 81 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01050/bit0002.pdf

Dokument & länkar