LGP:s riktade nyemission godkänd

LGP:s riktade nyemission godkänd Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Extra bolagsstämma i LGP Telecom Holding AB godkände idag styrelsens beslut den 11 december 2001 om en till institutionella investerare riktad nyemission av sammanlagt 2.486.142 aktier. Den riktade nyemissionen genomfördes till emissionskursen 78 SEK per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 194 MSEK i nytt kapital, före emissionskostnader. Efter registrering av nyemissionen vid PRV uppgår LGP:s aktiekapital till 30.250.000 MSEK, fördelat på 30.250.000 aktier. Vid den extra bolagsstämman redogjorde bolagets VD, Mikael Gottschlich, kortfattat för bolagets finansiella förhållanden. Han konstaterade att det omfattande besparingsprogram som tidigare initierats genomförts löpande under året. Bland annat har en omfattande minskning av antalet anställda genomförts, vilken kommer att ha fullt genomslag på kostnader och kassaflöde från och med första kvartalet 2002. Därtill har bolaget efter en investeringstung period, innefattande bland annat en ny fabrik i Tullinge, avvaktat med större ytterligare investeringar, bland annat i den nya huvudkontorsfastigheten i Sollentuna. Om och när marknaden stärks kan investeringarna åter komma att öka. Bolaget bedömer att bolaget efter genomförda investeringar och besparingsåtgärder under 2001 samt genomförandet av den nu godkända nyemissionen står väl rustat för att tillvarata de tillväxtmöjligheter som kan komma i framtiden. För ytterligare information kontakta: Mikael Gottschlich, VD LGP Telecom Holding AB Tel. +46 (0)70 590 34 81 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011227BIT00320/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/27/20011227BIT00320/bit0001.pdf

Dokument & länkar