Dela

Citat

Minst lika viktigt som patientavgiften är att vi får en samlad syn på tekniken, juridiken och det medicinska innehållet så att de digitala vårdbesöken kan fortsätta utvecklas och inkluderas som en självklar del av vårdutbudet
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Vi fortsätter att bygga ut våra e-tjänster för att göra dem ännu smidigare för invånarna, och från 2018 skärper vi kraven på vårdgivarna så att de måste kunna möta sina patienter även på nätet.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
I Stockholms läns landsting erbjuder vi alla medarbetare som behöver en kompletterande vaccination, så vill vi liberaler att det ser ut överallt. Ingen ska av misstag bli smittbärare på till exempel en avdelning med nyfödda, sjuka äldre eller cancersjuka
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Fortbildning ska vara en möjlighet för alla läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad vårdpersonal - åliggandet vilar på vårdgivaren, att se till att de får den möjligheten.
Anna Starbrink (L), ordförande Liberalernas välfärdskommission och hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm
Att kunna ta del av sin egen medicinska information stärker patienternas ställning och trygghet – och gör patienterna mer involverade i vården.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Vi vill bygga ut primärvården och satsar därför för andra året i rad extra på våra vårdcentraler runtom i Stockholms län. I fjol 140 miljoner och nu ytterligare 125 miljoner.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Videobesök och andra digitala vårdmöten kan inte ersätta alla fysiska läkarbesök, men är ett viktigt komplement som gör vården mer tillgänglig och individanpassad för mig som patient.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Våra patienter vill inte bara kunna välja vem man besöker i vården, utan också kunna välja hur man genomför sitt besök.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Vi har förändrat kulturstöden för att fler aktörer ska kunna få stöd – och bidra till att berika våra liv och vårt län. Det är väldigt roligt att hela 17 aktörer nu får verksamhetsstöd för första gången.
Gunnel Orselius-Dahl (L), ordförande landstingets kulturnämnd
Alla stockholmare ska kunna träffa sin husläkare i tid. Därför ska vi ekonomiskt belöna vårdcentraler som tar emot fler besök och kortar väntetider.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Med denna satsning kommer vi kunna skrota och ersätta gamla IT-system och faxar, ge vårdpersonalen en betydligt bättre arbetsmiljö samt skapa möjligheter att förbättra såväl effektivitet som kvalitet i vården.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Vården är en avancerad verksamhet fylld av professionella människor, självklart ska de ha tillgång till moderna IT-lösningar.
Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd
Syftet med sprutbyte är inte bara att hindra smittspridning utan också att kunna erbjuda fler människor möjlighet till hälsa och vägar ut ur missbruk.
Jessica Ericsson (L), ordförande i landstingets hälso- och psykiatriberedning
Landstinget ska möjliggöra professionell kultur som kan nå fler stockholmare – och göra så kulturen kan bidra till hälsa och glädje i en växande, attraktiv region.
Gunnel Orselius-Dahl (L), kulturnämndens ordförande
Alltmer forskning pekar på att kultur har betydelse för hur vi mår. Det konstnärligas kraft märks inte minst i våra hjärnor.
Anna Starbrink (L), kultur- och hälso- & sjukvårdslandstingsråd
Stockholmarna har fått ökad makt över sin hälsa och viktiga beslut i sin vardag tack vare vårdvalen.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Barnen är den viktigaste målgruppen för vår kulturverksamhet, och det gäller särskilt barn som vårdas inom sjukvården.
Anna Starbrink (L), kulturlandstingsråd
Vi vill organisera länets kulturverksamheter med fokus på mer kultur för invånarna i Stockholms län.
Gunnel Orselius-Dahl (L), kulturnämndens ordförande
Ofriheten i narkotikans spår drabbar både de som är fast i ett beroende och deras anhöriga. Vi vill nå fler med den hjälp vården kan erbjuda.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Vi landsting behöver bli bättre på att stödja alla våra kreativa medarbetare som vill kunna utveckla vården genom att erbjuda både pengar och metodstöd.
Daniel Forslund (L), nnovationslandstingsråd
Att få ett nytt hjärta eller en fungerande njure är något av det största och vackraste vi kan få hjälp med, av en medmänniska och av sjukvården.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.
Stockholmarna behöver fler läkare för att vi ska kunna säkerställa en god och jämlik vård. Alla vårdgivare ska delta i utbildningen av specialistläkare.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Kostnadsfri utomhusteater är ett sätt för fler stockholmare att ta del av kulturen.
Gunnel Orselius-Dahl (L), kulturnämndens ordförande Stockholms läns landsting
När man halkat igenom maskorna i samhällets skyddsnät måste man åtminstone kunna lita på att den medicinska hjälp man behöver fungerar fullt ut.
Jessica Ericsson (L), ordförande i landstingets beredning för hälsa, psykiatri och jämlik vård
Vi uppmanar regeringen att undersöka hur man kan erbjuda HPV-vaccinet även åt hiv-positiva och åt män som har sex med män
Jessica Ericsson (L), ordförande i beredningen för hälsa och jämlik vård
Förarlösa bussar skulle ge kollektivtrafikanterna möjlighet till flexiblare resor, en ökad frihet som vi vill att fler stockholmare på sikt ska få ta del av.
Sara Svanström, vice ordförande (L) i landstingets trafiknämnd
Vi ser fram emot att kunna genomföra ett innovativt och teknikvänligt försök med förarlösa bussar här på Lidingö.
Amelie Tarschys Ingre (L), oppositionsråd på Lidingö
Vi måste våga satsa mer på framtidens miljövänliga och effektiva teknik.
Göran Tegnér (L), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden på Lidingö
Artificiell intelligens kan hjälpa oss att använda vårdens resurser mer effektivt, förebygga, diagnostisera och behandla.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Framtidens vård är redan här – och den måste snabbare komma stockholmarna till del.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Sommarjobb i kulturen är viktiga för att ge unga en provsmak på arbetsmarknaden - och för kulturverksamheterna som arbetsgivare.
Gunnel Orselius-Dahl (L), ordförande i landstingets kulturnämnd
Vi ville att husläkarna skulle få mer tid för patienterna med störst vårdbehov, och att fler patienter med enklare besvär skulle få snabbare hjälp av sjuksköterskor, och det är dit vi är på väg.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Alla stockholmare, barn som vuxna, ska få trygg och snabb hjälp när de akut behöver vård. Våra nya närakuter för barn och vuxna ska kunna ta hand om de flesta akuta tillstånd.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
STHLM Debut stöder det som kan bli framtidens filmsuccéer – och succéfilmare.
Gunnel Orselius Dahl (L), ordförande i kulturnämnden, Stockholms läns landsting
Vi prioriterar en rejäl satsning på primärvården. Människor ska ha friheten och tryggheten i att kunna välja och vända sig till sin egen läkare på vårdcentralen
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
S vill ta pengar från öppna specialistvården och lägga pengarna på att landstinget ska bygga och äga fler lokaler. Det är helt fel prioritering.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Det ska vara lika självklart och enkelt att kontakta vården digitalt, via olika e-tjänster, som via telefon och genom att besöka vårdcentralen.
Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd
Vi i landstinget fortsätter att ta vårt ansvar för att stötta dagens och framtidens kulturskapare inom allt från teater och film till cirkus och konsthantverk.
Anna Starbrink (L), kulturlandstingsråd
Vi gör åter en rejäl satsning på primärvården och kommer därmed på två år att ha ökat primärvårdens budget med 290 miljoner kronor.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Stockholms läns landsting har en lång relation med Ersta sjukhus som jag hoppas ska kunna fortsätta men naturligtvis måste vi följa lagen och göra en regelrätt upphandling av vården.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Den så kallade välfärdsutredningen verkar inte bry sig om att människor ska få vård i tid - eller om människors möjlighet att välja vård.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län och ordförande i Liberalernas välfärdskommission
Jag är förvånad över att Socialdemokraterna väljer att prioritera ned patienter med stora vårdbehov för att lägga resurserna på samtal med friska stockholmare.
Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)
Den digitalisering som Socialdemokraterna talar om är vi redan på full väg att genomföra.
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L)
Kollektivtrafiken blir allt viktigare för stockholmarna. Det är strategiskt viktigt att locka fler att resa med buss och spårtrafik
Sara Svanström (L), vice ordförande i landstingets trafiknämnd och ordförande i Liberalernas trafikpolitiska programgrupp i Stockholms län
Vi måste göra det enkelt och attraktivt att resa kollektivt, om vi stockholmare ska få plats i trafiken och om vi ska minska trafikens klimatpåverkan.
Anna Starbrink (L), landstingsråd och gruppledare för Liberalerna i Stockholms läns landsting
Med introduktion i tre månader för nyutexaminerade barnmorskor kan alla koncentrera sig på att ge den bästa vården åt mammorna och de nyfödda.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.
Varannan stockholmare har valt en privat vårdcentral och husläkare. Det är deras val som Socialdemokraterna vill överpröva.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd & ordförande i Liberalernas välfärdskommission
Det är andra året i rad som en kortfilm med stöd av Filmbasen tävlar om världens mest prestigefyllda filmpris. Jag gläds med Julia Thelin och gratulerar alla filmglada stockholmare.
Gunnel Orselius-Dahl (L), kulturnämndens ordförande i Stockholms läns landsting
Menar Jonas Sjöstedt (V) att våra sjukhus ska anställa barnmorskor och undersköterskor och ge dem sparken efter ett år?
Anna Starbrink (L), ordförande i Liberalernas välfärdskommission och hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.
Alla stockholmare, oavsett var de bor i länet, ska ha en god tillgång till vård.
Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera

Twitter

Facebook