Alliansen, S, MP ense: Patienternas vårdbehov ska styra husläkarnas ersättning

 

Nu tas nästa steg i förändringen av ersättningssystemet för husläkarverksamheten. Patienternas vårdbehov får ännu större tyngd med metoden ACG (Adjusted Clinical Groups). 75 miljoner kronor överförs från telefonrecept till en förstärkning av de generella ersättningarna.

Bakom förändringarna av ersättningssystemet står Allianspartierna Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

- För ett år sedan kunde vi presentera en bred överenskommelse om husläkarmottagningarnas ersättningar. Vi slog vakt om valfriheten och förstärkte jämlikheten i resursfördelningen. Nu tar vi nästa steg för en modern primärvård – där patienternas individuella vårdbehov kommer att styra ännu mer, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Nu tar vi nästa steg i utvecklandet av vårdvalsmodellen. Genom att förstärka resurserna till husläkarmottagningarna skapas långsiktiga förutsättningar för ett brett vårdutbud där patienternas möjlighet att välja vårdgivare stärks, säger Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd och 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Vi samarbetar gärna över blockgränserna för patienternas välfärd. Denna överenskommelse är ett viktigt steg mot att skapa en mer jämlik vård och minska hälsoklyftorna i Stockholm. Det har tidigare inte tagits tillräcklig hänsyn till det individuella vårdbehovet som finns inom olika patientgrupper. Det nya ersättningssystemet för husläkarmottagningarna innebär en rättvis fördelning av resurser till vårdgivare och patienter, säger Dag Larsson (S), sjukvårdslandstingsråd i opposition och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Det här är ett av flera steg som måste tas för att skapa en mer jämlik tillgång till sjukvård. Nu blir det i större utsträckning patienternas behov som styr och det är vi glada för. Det är viktigt när hälsan i länet blir allt mer ojämlik, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd.

- Vården ska alltid sätta patienten i fokus och den nya ersättningsmodellen  som låter varje patients vårdbehov styra är ett sätt att säkra detta. Vi bevarar valfriheten att få välja sin husläkarmottagning samtidigt som vi kan fördela resurserna till vårdgivarna på ett mer jämlikt sätt, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

- Det är viktigt att vi kontinuerligt följer ersättningssystemet för husläkarverksamheterna i Stockholm. För Centerpartiet kommer alltid patienten först, och med denna förändring kommer patienternas individuella vårdbehov styra ännu mer, samtidigt vi med detta tillskott stärker primärvårdens roll i sjukvårdssystemet, säger Karin Fälldin (C), talesperson hälso- och sjukvård.

Förändringar av husläkarmottagningarnas ersättningssystem

Ersättningssystemet för husläkarverksamheten har återkommande reviderats sedan 2008.  Tyngdpunkten låg tidigare  på rörlig ersättning, per patientbesök, för att öka tillgängligheten till vården. I januari 2016 genomfördes en mer genomgripande förändring där den fasta ersättningen per patient som har valt en mottagning, ökades till ca 60% av den totala ersättningen. En del av den fasta ersättningen baseras på individens vårdbehov enligt CNI, Care Need Index. En del av den rörliga ersättningen utgår från patientens ålder, som också har stor bärighet på vårdbehov.

Från januari 2017 genomförs ytterligare förändringar enligt det förslag som Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu har enats om.

ACG (Adjusted Clinical Groups) införs i den fasta ersättningen (listningsersättningen).

ACG är en statistisk säker metod som beskriver en samlad bild av resursbehovet och innebär att vårdkrävande diagnoser i större utsträckning kommer att påverka den ersättning som utgår till respektive husläkarmottagning. Metoden används av de flesta landsting i landet för att få en rättvis fördelning av ersättningen till vårdgivare. För att ge länets husläkarmottagningar möjlighet att i god tid göra anpassningar i verksamheten föreslår förvaltningen ett stegvis införande av ACG och att nivån från 2017 begränsas till 20 procent av listningsersättningen.

Ersättningen för telefonrecept slopas och 75 miljoner kronor stärker den fasta ersättningen och det psykosociala stödet.

Telefonrecept används numera sällan, och registreringen varier kraftigt mellan olika mottagningar. Ersättningen per recept är låg. Hanteringen kräver administrativ hantering både hos mottagningarna och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Istället förstärker dessa resurser, 75 miljoner kronor, husläkarverksamheten generellt, bl.a. med en höjning av den fasta listningsersättningen samt ett höjt ersättningstak för psykosociala insatser.

Presskontakter för mer information:

Rasmus Jonlund (L) 070-737 41 83

Tobias Sjö (M) 070-737 41 19

Göran Gutierrez Aranda (S) 070-737 35 34

Tobias Östberg (MP) 070-737 45 09

Roksana Schnittger (KD) 070-737 45 16

Morgan Berglund Williams (C) 070-737 41 42

 

Rasmus Jonlund, presschef Liberalerna i Stockholms läns landsting, 070-737 41 83, rasmus.jonlund@politik.sll.se

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Stockholms läns landsting. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

Följ liberala nyheter i Stockholms län:
news.cision.com/se/liberalerna-i-stockholms-lan
www.stockholmsbloggen.se
stockholm.liberalerna.se

 

Prenumerera