Acketoft (FP): Skolreformerna måste fortsätta

I dag, tisdag, publicerades resultaten av de internationella kunskapsmätningarna TIMSS 2011 och PIRLS 2011. Svenska fjärdeklassares läsförmåga har försämrats men deras kunskaper i naturvetenskap har förbättrats. Bland åttondeklassarna har resultaten i matematik försämras ytterligare.

- Det vi nu ser är till stor del ett resultat av Socialdemokraternas skola där fokus på kunskap försvann, där eleverna skulle forska fritt och där resultat inte skulle mätas. Det har alla elever i Sverige fått betala dyrt för och dyrast har det blivit för pojkar med utländsk bakgrund eller med lågutbildade föräldrar. Det säger Tina Acketoft (FP) riksdagsledamot och gruppledare i utbildningsutskottet.

- Resultaten i TIMSS och PIRLS visar att vi måste fortsätta med den kursändring av svensk skola som regeringen inlett, med mer katederundervisning och högre kunskapskrav. Jag och Folkpartiet kommer att fortsätta kämpa för en statlig skola som ger alla elever lika förutsättningar att uppnå sina mål och drömmar.

Kontakt:
Makan Afshinnejad, Pressansvarig (FP)
072-231 50 82

Prenumerera

Citat

- Det vi nu ser är till stor del ett resultat av Socialdemokraternas skola där fokus på kunskap försvann, där eleverna skulle forska fritt och där resultat inte skulle mätas.
Acketoft (FP)