Allan Widman (L): Ytterligare medel behöver tillskjutas för att försvarsbeslutet ska undgå ett totalhaveri

Försvarsmaktens redovisar i dagens budgetunderlag en rad risker förenade med olika utvecklingsprojekt i myndighetens materielanskaffning. Liberalerna har under lång tid varnat för dessa risker och att finansieringen av förra årets försvarsbeslut inte var tillräcklig.

– Redan två månader in i försvarsbeslutsperioden står klart att ytterligare medel behöver tillskjutas för att försvarsbeslutet ska undgå ett totalhaveri. Om så inte sker kommer Försvarsmakten att tvingas till neddragningar på utbildning och övningar av krigsförbanden. De är i princip de enda kostnader som myndigheten själv kan påverka. I rådande omvärldsläge är sådana åtgärder inte acceptabla.  

Allan Widman (L), ordförande försvarsutskottet

Liberalernas presstjänst 070-854 90 20

Prenumerera