Björklund (FP): Sprid de nyanlända eleverna till fler skolor

Folkpartiets partistyrelse föreslår att introduktionsgrupper med nyanlända elever ska kunna spridas till fler skolor i en kommun. Detta för att minska koncentrationen av nyanlända till ett fåtal skolor i segregerade utanförskapsområden. Ingen nyanländ elev ska tvingas till en viss skola, men skolor ska vara skyldiga att kunna ta emot nyanlända elever.

Den elev som är nyanländ till Sverige ska mötas av höga förväntningar och en undervisning som är anpassad till elevens förkunskaper.

- Nyckeln till att lyckas i skolan, och få en bra start i Sverige, är att lära sig svenska, säger Jan Björklund.

En nyanländ elev bör tidigt ges möjlighet att delta i ordinarie undervisning och eleven kan därför stanna på skolan även när hon eller han inte längre kan kallas nyanländ. Förslaget betyder också att elever kan behöva hjälp med transport till skolor utanför det egna närområdet.

Ofta placeras en nyanländ elev i den närmaste skolan, men det innebär i många kommuner att det finns en eller flera skolor där en relativt stor andel av eleverna är nyanlända. Folkpartiets partistyrelse föreslår därför att introduktionsklasser ska finnas på många skolor, också i områden som inte präglas av utanförskap. Det behövs lagändringar för att skolor, både kommunala och fristående skolor, ska ha en sådan skyldighet att erbjuda introduktionsklasser, då detta innebär ett avsteg från den s k närhetsprincipen. Förslaget läggs nu fram för beslut till Folkpartiets Landsmöte i november.


Kontakt:

Elin Boberg, pressekreterare hos Jan Björklund
work 08-405 31 02
cell 070-206 99 09
e-post till Elin Boberg 

Ylva Westlund
work 08-405 10 00
Cell 070-188 65 55

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera

Citat

Nyckeln till att lyckas i skolan, och få en bra start i Sverige, är att lära sig svenska
Jan Björklund