Brodén (FP): En klimatrapport att ta på största allvar

Under veckan har en arbetsgrupp för FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, arbetat i Stockholm för att godkänna IPCC:s femte klimatrapport. Rapporten har till uppgift att sammanfatta de sex senaste årens klimatforskning. Det är ett stort antal forskare från hela världen som medverkat i rapporten. Hela IPCC:s rapport vilar på ett mycket gediget material där inte mindre än 9200 vetenskapliga publikationer legat till grund för rapportens slutsatser.

– De tre senaste decennierna har varit varmare än något annat decennium sedan 1840 vilket är djupt oroande. Faktumet att haven kraftigt värms upp med stigande havsnivåer som följd är också allvarsamt. Smältande isar i Arktis innebär förödande konsekvenser för mänskligheten, säger Anita Brodén, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (FP).

– Reduceringen av uppvärmningstakten, som förbryllat många och inspirerat klimatskeptikerna, bedöms dock av forskarna vara en tillfällig avstanning. Av rapportens slutsatser står det istället klart att forskarna menar att merparten av de oroande prognoserna från förra rapporten kvarstår. Jorden blir varmare, havsytan stiger väsentligt och havsisen i Arktis smälter bort. Detta är orsakat, med 95 procents säkerhet, av människan. Det stärker bilden av att 2-gradersmålet inte är tillräckligt, fortsätter Brodén.

– Det vilar nu ett mycket stort ansvar på oss politiker och andra beslutsfattare att arbeta vidare och ta IPCC-panelens slutsatser på största allvar. I närtid krävs ett tydligt ställningstagande och en stark viljeinriktning vid den internationella klimatkonferensen COP 19 i Warszawa i slutet av året. I Warszawa behövs det förberedas för ett nytt bindande, globalt klimatavtal som måste komma på plats senast 2015 vid COP 21 i Paris, avslutar Anita Brodén.

Kontakt:
Anita Brodén, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (FP)
070-202 13 18, anita.broden@riksdagen.se

Therése Quiding, presskontakt
072- 541 04 58, therese.quiding@riksdagen.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera

Citat

Det vilar ett mycket stort ansvar på oss politiker att ta IPCC-panelens slutsatser på största allvar
Anita Brodén (FP)