Ertsborn (FP): Ekobrott måste bekämpas i hela landet

– Nu när Ekobrottsmyndigheten ska omorganisera ekobrottsbekämpningen är det viktigt och riktigt att det blir en myndighet för hela landet. Att lägga ner kontor i Halmstad och Växjö är helt fel väg att gå.

Det säger Jan Ertsborn, riksdagsledamot (FP) från Halmstad i samband med att han ställer en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask om vad hon tänker göra för att den ekonomiska brottsligheten även i fortsättningen kommer att ske i hela landet.

Ekobrottsmyndigheten har haft ansvaret för ekobrottsbekämpningen framförallt i storstäderna och den reguljära polisen har fått svara för stora delar av landet utanför storstäderna.

– När en omorganisation ska genomföras kan det knappast vara rätt väg att gå att koncentrera resurserna till storstadsområdena. Det finns – tyvärr – även i övriga delar av landet ekonomisk brottslighet att bekämpa. Det är följaktligen oroande att se en än större koncentration än vad som hittills gällt i stället för att bygga vidare och utveckla den regionala verksamhet som redan finns, säger Jan Ertsborn.

Frågan bifogas.

Jan Ertsborn, riksdagsledamot (FP)
0702-07 45 48

Susanne Hagbard, politisk sekreterare (FP)
072-54 00-695

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera

Citat

Nu när Ekobrottsmyndigheten ska omorganisera ekobrottsbekämpningen är det viktigt och riktigt att det blir en myndighet för hela landet. Att lägga ner kontor i Halmstad och Växjö är helt fel väg att gå.
Ertsborn (FP):