Ertsborn (FP): Ekobrott måste bekämpas i hela landet

– Nu när Ekobrottsmyndigheten ska omorganisera ekobrottsbekämpningen är det viktigt och riktigt att det blir en myndighet för hela landet. Att lägga ner kontor i Halmstad och Växjö är helt fel väg att gå.

Det säger Jan Ertsborn, riksdagsledamot (FP) från Halmstad i samband med att han ställer en skriftlig fråga till justitieminister Beatrice Ask om vad hon tänker göra för att den ekonomiska brottsligheten även i fortsättningen kommer att ske i hela landet.

Ekobrottsmyndigheten har haft ansvaret för ekobrottsbekämpningen framförallt i storstäderna och den reguljära polisen har fått svara för stora delar av landet utanför storstäderna.

– När en omorganisation ska genomföras kan det knappast vara rätt väg att gå att koncentrera resurserna till storstadsområdena. Det finns – tyvärr – även i övriga delar av landet ekonomisk brottslighet att bekämpa. Det är följaktligen oroande att se en än större koncentration än vad som hittills gällt i stället för att bygga vidare och utveckla den regionala verksamhet som redan finns, säger Jan Ertsborn.

Frågan bifogas.

Jan Ertsborn, riksdagsledamot (FP)
0702-07 45 48

Susanne Hagbard, politisk sekreterare (FP)
072-54 00-695

Prenumerera

Citat

Nu när Ekobrottsmyndigheten ska omorganisera ekobrottsbekämpningen är det viktigt och riktigt att det blir en myndighet för hela landet. Att lägga ner kontor i Halmstad och Växjö är helt fel väg att gå.
Ertsborn (FP):