Folkpartiet: Inför betyg från fyran

– Betyg bör ges från årskurs fyra. Föräldrarna har rätt till tydlig information och för eleverna blir skolarbetet mer på allvar när det ges betyg, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Nedflyttningen av betygen till årskurs sex sker under innevarande läsår och en nedflyttning i detta andra steg till årskurs fyra bör ske inom några år.

Det är ett av förslagen i folkpartiets nya skolprogram, ”Sikta mot stjärnorna”, som presenterades på måndagen.

– Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. De administrativa uppgifterna har vuxit för mycket. Lärare ska undervisa – inte vara byråkrater, säger Tina Acketoft, riksdagsledamot och ordförande i Folkpartiets skolgrupp.

Bland övriga förslag märks;
- Den kommunala skolan återförstatligas
- Examensprov på gymnasiet som rättas av utomstående censorer
- Mindre byråkrati för lärarna
- Mer undervisningstid för nyanlända elever
- Resurser till skolor ska fördelas efter socioekonomiska kriterier

Rapporten i sin helhet finns att läsa här:

http://www.folkpartiet.se/sikta-mot-stjarnorna

Kontakt:

Elin Boberg
Pressekreterare hos Jan Björklund
070-206 99 09

Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Jan Björklund
070-188 65 55

Makan Afshinnejad
Presskontakt hos Tina Acketoft
072-231 50 82

Prenumerera

Citat

Föräldrarna har rätt till tydlig information och för eleverna blir skolarbetet mer på allvar när det ges betyg
Jan Björklund