FP: Vindkraft ska inte förstöra naturen

Det behövs tuffare regler för etablering av nya vindkraftsverk, det anser den kommitté som ska ta fram förslag på nytt partiprogram för Folkpartiet liberalerna. Utbyggnaden av vindkraft bör koncentreras till redan exploaterade områden och naturvårdsintresset måste få en större tyngd än tidigare, skriver kommittén i sitt programförslag.

– Det är många som känner väldig frustration över att vindkraften byggs ut i så snabb takt, oron handlar om att natur förstörs men också om att miljöer som attraherar turister och inhemska besökare kan gå förlorade. Vi måste framöver ta särskild hänsyn till kust- och fjällandskapen, säger Karin Karlsbro som är särskilt ansvarig för miljö- och klimatpolitik i programarbetet.

– Vårt förslag till nytt partiprogram kommer att vara grönare än det nuvarande. Miljöpolitiken lyfts tydligt fram. En del i detta är en realistisk energipolitik. Förnybara energikällor behövs och är viktiga i en modern energimix, men det är orimligt att utbyggnaden av vindkraften ska få förstöra viktiga naturvärden. Det säger Christer Nylander som är ordförande i Folkpartiet programkommitté.

Christer Nylander (FP)

070-252 28 22, christer.nylander@riksdagen.se

Makan Afshinnejad, pressansvarig (FP)

072-231 50 82, makan.afshinnejad@riksdagen.se

Prenumerera

Citat

Det är många som känner väldig frustration över att vindkraften byggs ut i så snabb takt, oron handlar om att natur förstörs men också om att miljöer som attraherar turister och inhemska besökare kan gå förlorade
Karin Karlsbro