Hans Backman (FP): Minnesdag för Raoul Wallenberg införs

I dag föreslår utbildningsminister Jan Björklund (FP) m.fl. på Dagens Nyheters debattsida att den 27 augusti görs till svensk minnesdag för Raoul Wallenberg.

– Detta är mycket glädjande. Jag har själv tillsammans med FP-riksdagskollegor vid upprepade tillfällen i riksdagen motionerat om vikten av att införa en minnesdag till Raoul Wallenbergs minne, senast under riksdagens allmänna motionstid hösten 2012, säger Hans Backman (FP).

– Raoul Wallenbergs insats för att rädda tiotusentals ungerska judar undan Förintelsen under slutet av andra världskriget gör honom till en av historiens viktigaste svenskar. Hans förmåga att stå fast vid sina värderingar och mod att göra det han ansåg rätt är något som, i allra högsta grad, fortfarande är relevant.

– Dagligen påminns vi om att humanistiska principer, som allas lika värde, är något som vi kontinuerligt måste återerövra. En minnesdag skulle också ge möjligheter till ett årligt uppmärksammande där skolor kan diskutera vad personligt ansvar och mod kan betyda i arbetet mot främlingsfientlighet och antisemitism, säger Hans Backman (FP).

Riksdagsmotionen från hösten 2012 finns att läsa här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Svensk-minnesdag-tillagnad-Rao_H002K263/

Hans Backman (FP), riksdagsledamot

070-224 35 40, hans.backman@riksdagen.se

Pressjour

070-854 90 20

Prenumerera

Citat

Detta är mycket glädjande. Jag har själv tillsammans med FP-riksdagskollegor vid upprepade tillfällen i riksdagen motionerat om vikten av att införa en minnesdag till Raoul Wallenbergs minne, senast under riksdagens allmänna motionstid hösten 2012
Hans Backman