Kommunsammanslagning är nödvändig

- Sverige har för många kommuner och utmaningarna för dem är stora
säger Nina Larsson (FP). Kommunernas ekonomiska situation skiljer sig
åt dramatiskt. Många kommuner i utflyttningsområden tampas med en
krympande och allt äldre befolkning.

- Vi behöver skapa bättre förutsättningar för en likvärdig kommunal
service för enskilda människor oavsett vilken kommun man är bosatt i.
Varje mindre kommun bör idka självsannsakan och fundera över om det
inte är bättre att organisera sig i större områden.

En riksomfattande kommunsammanslagningsreform bör utredas där
utgångspunkten är den att varje kommun bör uppnå en viss storlek i
befolkningsmängd i syfte att minska kommunernas sårbarhet, stärka den
långsiktiga uthålligheten och garantera en likvärdig kommunal service

Ylva Westlund, pressekreterare
070-854 90 52
ylva.westlund@riksdagen.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Nina Larsson har under hösten motionerat i riksdagen med förslag om att tillsätta en utredning om en ny kommunsammanslagningsreform.
Twittra det här

Citat

Vi behöver skapa bättre förutsättningar för en likvärdig kommunal
Nina Larsson (FP)