Liberalerna: Rapport för att motverka hedersförtryck

Idag har Liberalerna presenterat en rapport för att motverka hedersförtryck mot barn och unga. Rapporten presenterades av Liberalernas partiledare Jan Björklund, integrationspolitiska talesperson Gulan Avci och riksdagskandidat från Östergötland Juno Blom under måndagen.

– Att ta kampen mot hedersförtrycket är en frihetsfråga. Att leda ett liberalt parti förpliktigar för att ta denna kamp. Förtrycket får aldrig ursäktas för att det sker under kulturell täckmantel. Det krävs ökad kunskap och tuffare straff för att motverka det växande hedersförtrycket. Det är slut på flathet och tid för åtgärder, säger Jan Björklund, partiledare för Liberalerna.

I rapporten föreslås att socialtjänsten ska kunna använda mellantvång när föräldrar kränker barns rättigheter av hedersmotiv. Socialtjänsten ska även kunna ge barn utreseförbud när misstanke finns om exempelvis tvångsäktenskap. 

– Alla barn ska kunna växa upp i frihet och själva ha rätten att forma och påverka sina liv. Barn ska få tillgång till all undervisning de har rätt till. Var och en ska bestämma vem den vill leva med i framtiden. I de fall barn fråntas dessa grundläggande rättigheter måste myndigheter ges rätt verktyg att agera. Åtgärderna måste även ha ett tydligt barnrättsperspektiv, säger Juno Blom, riksdagskandidat för Liberalerna i Östergötland. 

Upp till en kvarts miljon unga lever idag i ett hedersförtryck. Med en stor migration från länder i Mellanöstern är problemet växande. 

– Kampen mot det hedersförtrycket är vår tids största jämställdhetsutmaning. Vi får inte börja tumma på den jämställdhet som generationer av kvinnor har slagits för. Alla människor ska ha rätt att välja sin egen väg i livet, oavsett religiös, kulturell eller etnisk bakgrund. Vi liberaler har kämpat för den svenska jämställdheten i över 100 år och vi kommer aldrig svika kampen för kvinnors och barns rättigheter, avslutar Gulan Avci, integrationspolitisk talesperson för Liberalerna.

Rapporten finns att läsa här.

Förslagen i korthet:
1. Allt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck måste ha ett barnrättsperspektiv.
2. Nationell strategi mot våld mot barn, med tydligt fokus på barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
3. Kompetenslyft i hedersfrågor för personal som arbetar med yngre barn.
4. Ge socialtjänsten starkare redskap mot frihetsbegränsningar kopplade till hederstänkande.
5. Föreningslivet har en nyckelroll.
6. Barn ska inte berövas sitt medborgarskap.
7. En närvarande polis i utsatta områden.
8. Totalförbud mot barnäktenskap samt skärpta straff.
9. Starkare skydd mot att barn förs ut ur landet.
10. Inför en särskild rapporteringskod om brott med hedersmotiv.
11. Särskilda insatser för att nå barn som söker asyl.
12. Utvisa förövaren – ge offret och familjen uppehållstillstånd.
13. Information direkt till barn och unga.
14. Mer förebyggande arbete riktat till vårdnadshavare.

Kontakt:
Liberalernas presstjänst: 070-854 90 20

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera