Nylander (FP): Inför Leva livet-kontrakt i äldreomsorgen

– Att förbättra äldreomsorgen handlar om kvalitet och om självbestämmande. Den äldre ska ha rätt att tydliggöra sina egna önskemål i form av ett ”Leva livet-kontrakt” som ska ligga till grund för innehållet i den dagliga omsorgen. Det handlar om frihet och egenmakt i vardagen. Det säger Christer Nylander (FP), ordförande i den programkommitté som arbetat med Folkpartiets nya partiprogram.

– De senaste åren har perspektivet förändrats. Allt fler gamla kräver att bli behandlade som individer. Men fortfarande händer det alldeles för ofta att de äldres egna önskemål kommer i andra eller tredje hand, efter de prioriteringar som görs av politiker och personal.

– I socialtjänstlagen finns numera en allmän bestämmelse om att den äldre så långt som möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och service ska ges. Denna allmänna princip behöver få tydligare genomslag i praktiken, avslutar Christer Nylander.

Christer Nylander
Riksdagsledamot och ordförande i Folkpartiets programkommitté
070-252 28 22

Jonatan Ohlin
Pressekreterare
072-225 27 84

Prenumerera

Snabbfakta

Programkommitténs förslag i korthet: 1. Alla kommuner ska ha en omsorgsgaranti med mätbara kvalitetskrav. Den äldre ska ha rätt till ersättning om garantin inte uppfylls. 2. Den äldre ska ha rätt att tydliggöra sina egna önskemål i form av ett ”Leva livet-kontrakt”, som ska ligga till grund för innehållet i den dagliga omsorgen. 3. Inför en ny typ av fristående kvalitetsrevisorer, som ska kunna bidra i kvalitetsarbetet inom bland annat äldreomsorgen. Dessa kvalitetsrevisorer ska fungera som externa granskare och rådgivare, och ska kunna anlitas av både kommuner, utförare (privata eller offentliga), äldreorganisationer eller andra intressenter.
Twittra det här

Citat

Den äldre ska ha rätt att tydliggöra sina egna önskemål i form av ett ”Leva livet-kontrakt” som ska ligga till grund för innehållet i den dagliga omsorgen
Christer Nylander