Värmland får Nobelpris

- Det är ett mycket bra beslut som sätter fingret på den enorma betydelse vårt europeiska samarbete haft för den fredliga utveckling som Europa har haft sedan världskrigen, säger Nina
Larsson, riksdagsledamot och partisekreterare (FP) med anledning av att EU tilldelats Nobels fredspris 2012.

- Att påminna om EU:s betydelse för freden i världen sätter dagens ekonomiska utmaningar i annat ljus och kan förhoppningsvis också påverka EU att gå i mer modern riktning gällande mänskliga rättigheter, frihandel och betydligt mindre fokus på jordbruksstöd.

- Vi bör alltid blicka framåt, men vi kan sätta dagens och framtidens utmaningar i perspektiv genom att lära av historien. Selma Lagerlöf, en annan europeisk och värmländsk Nobelprisvinnare engagerade sig för att stödja freden och jag hoppas att vi nu kan gå i hennes fotspår för att göra EU till ett ännu bättre fredsprojekt.

Ylva Westlund, pressekreterare
070-854 90 52
ylva.westlund@riksdagen.se

Prenumerera

Citat

Det är ett mycket bra beslut som sätter fingret på den enorma betydelse vårt europeiska samarbete haft för den fredliga utveckling som Europa har haft sedan världskrigen
Nina Larsson (FP):