Winbäck (FP): Miljöfrågor är också säkerhetsfrågor

– En bredare diskussion om miljöpolitik och säkerhet är välkommet och angeläget. Säkerhet är idag mer än frånvaro av militära hot. Säkerhet måste ses i ljuset av möjliga framtida klimatförändringar och de naturkatastrofer och migrationsströmmar som riskerar följa därav.

Det säger Christer Winbäck (FP), riksdagsledamot för Skaraborg, som på måndag beger sig till Island för att diskutera miljöfrågor inom ramen för det nordiska samarbetet i Nordiska Rådet.

– Nordiska Rådet är ett viktigt forum för att hantera och lösa gränshinder samt adressera gemensamma nordiska utmaningar. Som ett parlamentariskt samarbetsorgan har detta varit en prioriterad uppgift sedan rådet bildades 1952.

Christer Winbäck, riksdagsledamot (FP)

070-222 11 38, christer.winback@riksdagen.se

Susanne Hagbard, politisk sekreterare (FP)

08-786 45 42, susanne.hagbard@folkpartiet.se

_____________________________________

Christer Winbäcks hemsida finns här:

http://www.folkpartiet.se/winback

Högupplöst bild på Christer Winbäck för fri publicering finns här:

https://www.folkpartiet.se/winbackbild

______________________________________

Prenumerera

Citat

Säkerhet måste ses i ljuset av möjliga framtida klimatförändringar och de naturkatastrofer och migrationsströmmar som riskerar följa därav
Christer Winbäck